Browsing İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / IZU Social Sciences Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi / IZU Social Sciences Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Öztürk, Hatice Büşra; Ilgar, M. Zeki; Öztürk, Eyüp Ensar (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu araştırma, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinde aile içi şiddetin, saldırganlığa ve akademik başarıya olan etkisini incelemeye yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2012-2013 öğretim yılında İstanbul ili, ...
 • Giannotta, Valeria (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  This study examines the structure of Turkish party system based on center-periphery and state-religion cleavage analytical categories and it tries to describe how it has changed along Justice and Development Party’s ten ...
 • Türker, Ahmet Tolga (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  The history of tense bilateral relations between Turkey and Russia had changed dramatically in the last two decades. This paper will analyze reasons for this change and its implications. This project argues that first, ...
 • Vatansever Bayraktar, Hatice; Doğan, Cihangir (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmada 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma becerilerinin ne düzeyde olduğu ve konuşma becerilerinin öğrencinin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışma, var olan ...
 • Kriještorac, Mirsad (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  The democratic transitions in multiethnic states are particularly challenging, especially at the time of the emergence of new states. The examples of the two such states Macedonia and Montenegro, provide the possibility ...
 • Alptekin, Hüseyin (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Ethnicconflict have been the predominant form of collective violence in the post-Cold War period. Nevertheless, there is little, if any, agreement on the causes of ethnic conflict. This article subjects the predominant ...
 • Mehmedoğlu, Ali Ulvi (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Values are an important area of social sciences; and religiosity is one essential topic within this area. On theoretical level, values and religiosity are interrelated; and these relationships are empirically studied within ...
 • Kayretli, Rafet; Oral, Ertuğrul (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırmada, yönetici ve öğretmenlerin, ezber yöntemi ile ilgili düşünceleri, yaklaşımları, ezber yöntemini nasıl uyguladıkları incelenmiştir. Eğitim öğretimde ezber yönteminin öğrenmeye katkı düzeyi, hangi durumlarda ...
 • Alpagu, Hasan (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada ekonomik krizlerin ortaya çıkış nedenleri ve etkileri, domino taşları örneğinde görüldüğü gibi nasıl zincirleme krizlere yol açtığı analiz edilmeye çalışılmıştır. Makalede Türkiye’deki ekonomik krizler örnek ...
 • Geçer, Turgay (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Elektronik para (e–para), nakit paraya alternatif, yeni bir ödeme yöntemidir. E– para, elektronik olarak, kaydedilen, saklanan ve işlem gören parasal değerdir. E–para, nakit para ile kaydi para arasında, kaydi paraya ...
 • Ilgar, M. Zeki; Ilgar, Semra Coşgun (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırmada empatinin psikolojik danışmadaki motivasyonel gücü ele alınmıştır. Çalışmada psikolojik danışma sürecinde danışanın direncini azaltmanın ve günlük ilişkilerde sağlıklı iletişimin gereklerinden biri olarak ...
 • Gökçek, Mustafa (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  This paper focuses on the history of the Birobidzhan region and its development as a Jewish settlement under Stalin. It argues that unwelcoming geographic and climatic conditions, administrative mistakes, and problems ...
 • Parlak, Kemalettin (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada, girişimci kişilik özellikleri ile içsel ve sosyal zeka arasında bir ilişkinin varlığı test edilmiştir. Tarama modelinde yapılan araştırmada 2011- 2012 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kadıköy ilçesinde 4 ...
 • Atcil, Zahit (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  This essay is an analysis of the literature on the order of Bektashism and its eponymous founder, Hadji Bektash. As an important figure in the Islamization of Anatolia, Hadji Bektash and his historical personality is ...
 • Bayraktar, Hatice Vatansever (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Bu araştırmada “Çözümleme (Cümle) Yöntemi” ve “Ses Temelli Cümle Yöntemi”ne göre okuma yazmayı öğrenmiş öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarıları arasında farkın olup olmadığı belirlenmeye ...
 • Canatan, Kadir (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Gücü konusunda zaman içinde daha göreceli bir yaklaşım ortaya konmuşsa da hala çok büyük bir toplum kesimi medyanın diktatörce bir güce sahip olduğunu düşünmektedir. Bu çalışma, iletişim kuramları açısından medyatik aklın ...
 • Özmen, Zehra Kılıç (İZU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırmada 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında çalışan 365 ilköğretim ...
 • Argon, Türkan; Zafer Güneş, Demet (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kolektif yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Kolektif yeterlik değişkenine ilişkin öğretmen algılarının; cinsiyet, yaş, ...
 • Alam, Shah Manzoor (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
 • Ruzibaki, Mehmet (İZÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Haşir, ahiret günü evrelerinin en önemli evresidir. Başka bir deyişle haşir, ciddi ayrıntılarıyla son derece dehşet verici, ağır ve korkunç değişimleri olan bir evredir. Allah Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “İşte o gün ...

Search DSpace


Browse

My Account