Now showing items 1-4 of 4

  • Çanakkale 1915 : Tarih, edebiyat ve sanat 

   İlhan, M. Mehdi; Bulut, Mehmet; Yumuşak, İbrahim G. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2017)
   Yirminci Yüzyıl, 1914’teki Birinci Dünya savaşıyla başladı. Başlangıçta Osmanlılar bu savaşın dışındaydılar. Fakat sonra bu savaşın tam merkezinde yer aldılar. Konuyla ilgili araştırmalar arttıkça anlaşılıyor ki bu dünya ...
  • Finansal istikrar ve para vakıfları etkisi: Rumeli para vakıfları örnekleri 

   Bulut, Mehmet; Korkut, Cem (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
   Vakıflar, İslam toplumlarında yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın yanında sosyal ve ekonomik hayatın önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıfların en önemli özelliği bu yardımlaşma ve dayanışmayı kurumsal ...
  • İslâm ekonomisinde sermaye oluşumu, birikimi ve yapısı: fon biriktirmede Türkiye için model ve politika önerileri 

   Korkut, Cem (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finans Anabilim Dalı, 2018)
   Finans sektöründe paranın işletilme yöntemlerinin İslâmî açıdan helâllik tartışması çokça yapılıyorken, sermaye olarak nitelenen bu paranın veyahut malların oluşumu, birikimi ve yapısına yönelik tartışma ve araştırma çok ...
  • Modern iktisat-finans geleneği ve Osmanlılar 

   Bulut, Mehmet (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2017)
   Batı Avrupalı uluslar XV. yüzyılın sonlarından itibaren Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında giderek iktisadi alandaki etkinliklerini arttırdılar. Bu süreçte merkantilizmden liberal ve sosyalist iktisat anlayışlarına kadar ...