Now showing items 1-1 of 1

    • Mekki sûrelerde kişilik inşâsı 

      Filinte, Handan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
      Bu çalışmada Mekkî sûrelerde kişilik özellikleri ile birlikte Yüce Allah'ın ilk dönem Mekkî sûrelerde müslüman kişiliğini inşâ ederken nasıl bir yol ve yöntem izlemiş olduğunu araştırdık. Bu tez çalışmasının birinci bölümünde ...