Now showing items 1-1 of 1

    • İslam hukuku ve iktisat felsefesinde değer yargısı olarak adalet 

      Yıldırımer, Şahban (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2017)
      Tüm iktisadi sistemler; ister seküler içerikli olsun ister dinî içerikli olsun “adalet”i ulaşılması istenen bir değer olarak zikrederler. Bu kavramın içeriği hukuk, iktisat ve siyaset felsefesi zemininde çokça tartışılmıştır. ...