Gelişmiş Arama

DSpace@İZÜ, İZÜ tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Araştırma Çıktıları | WoS | Scopus | TR-Dizin | PubMed [1169]
Enstitüler [1763]
Fakülteler [2302]
Projeler [4]
Rektörlüğe Bağlı Birimler [634]

Daha Fazla