DSpace@IZU, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Açık Erişim Sistemidir. Bu Sistem, IZU mensupları tarafından üretilen bilimsel içerikli materyalleri (kitap, tez, dergi, makale vb.) dijital ortamda toplamak, saklanmak ve akademik çıktılarını uluslararası standartlarda açık erişime sunmak üzere oluşturulmuştur. Bu sistem ile kurumumuzun uluslararası camiada bilinilirliği arttığı gibi kurumsal hafızamızın oluşmasına da imkan vermektedir.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Araştırma Çıktıları | Scopus [224]
Araştırma Çıktıları | TR-Dizin [95]
Araştırma Çıktıları | WoS [223]
Enstitüler [332]
Fakülteler [10]

Daha Fazla