Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Örgütsel yabancılaşmanın yordayıcısı olarak farklılıkların yönetimi 

      Çelik, Ali (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 2019)
      Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarında farklılıkların yönetiminin örgütsel yabancılaşmaya etkisini incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemindedir. Bu araştırmanın evrenini, İstanbul ...