Now showing items 1-1 of 1

    • İlköğretim öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleri 

      Özmen, Zehra Kılıç (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
      Bu çalışmada, ilköğretim öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırmada 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında çalışan 365 ilköğretim ...