Now showing items 1-1 of 1

    • Baskı karşıtı sosyal hizmetin Türkiye'de uygulanabilirliği 

      Çiftçi, Mahmut; 0000-0002-0533-6895; Sosyal Bilimler Enstitüsü (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019)
      Baskı karşıtı sosyal hizmet uygulaması, insan hakları ve sosyal adaleti referans alan, geleneksel sosyal hizmeti ve var olan sosyo-politik düzeni eleştiren, mağdur kitleler lehine bir düzen değişikliği öngören; radikal, ...