Now showing items 1-1 of 1

    • Öğretmenlerin mizaçları ile güç mesafesi algıları arasındaki ilişki 

      Ateş, Ayşe (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
      Bu çalışmada, öğretmenlerin mizaç özellikleri ve güç mesafesi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İstanbul Beyoğlu İlçesi'nde görev yapan 358 öğretmenden veri toplanmıştır. Veriler "Güç Mesafesi Ölçeği" ...