Now showing items 1-2 of 2

  • Türk dünyası birlik yönetimini engelleyen alfabe ve dil faktörü 

   Can, Mehmet (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014)
   Tarihte ve günümüzde, Türk dünyasının fizikî veya coğrafî olarak birleştirilmesi hususunda çeşitli görüş ve düşünceler ortaya konulmuştur. Türklerin yaşadığı coğrafyanın çok geniş olması, dünyada ve özellikle Avrasya'daki ...
  • Türk dünyası birlik yönetimini engelleyen alfabe ve dil faktörü 

   Can, Mehmet (2014)
   Tarihte ve günümüzde, Türk dünyasının fizikî veya coğrafî olarak birleştirilmesi hususunda çeşitli görüş ve düşünceler ortaya konulmuştur. Türklerin yaşadığı coğrafyanın çok geniş olması, dünyada ve özellikle Avrasya'daki ...