Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Kültürel zekâ ve duygusal zekânın liderlik tipleri üzerindeki etkileri 

      Dündar, Sibel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2019)
      Günümüzde iş hayatında insan gücünün ve emeğinin önem arz ettiği hizmet, sanayi, eğitim vb. sektörlerde çok farklı kültürlere sahip bireyler bir araya gelerek aynı iş ortamlarını paylaşmaktadır. İnsan zekâsı gelişebilen, ...