Advanced Search

Now showing items 1-14 of 14

  • Assessing recent Turkey’s foreign trade performance 

   Çakır, Mustafa; Geçer, Turgay (Bilal Kargı, 2015)
   Turkey`s foreign trade performance compare with its own past and with its majortrading partnersincreased significantly over the last decade. This increase seems related to the growth trend of exports by ...
  • Bankalarca kredi tahsisi yapılacak firmaların mali verilerinde yapılabilecek aktarma arındırma işlemleri 

   Büyüktaş, Bilal (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2014)
   Bankalar kredi taleplerini değerlendirirken ihtiyaç duydukları en önemli araçlardan birini kredi talep edenlerden temin edilen finansal veriler (Bilanço, Gelir Tablosu, Detay Mizan, vb.) oluşturmaktadır. Kredi isteklisinin ...
  • Bir ödeme sistemi olarak atm'lerin maliyet analizi 

   Sarı, Cihan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finans Anabilim Dalı, 2019)
   Çalışmanın amacı ATM'lerin maliyetlerini analiz ederek ATM'lerin ve bankacılığının geleceğini incelemektir. Çalışmada ATM'lerin ödeme sistemleri içerisindeki yeri ve önemine değinilerek ATM'lerin tarihsel gelişimi ...
  • Elektronik para ve elektronik para kuruluşları 

   Geçer, Turgay (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   Elektronik para (e–para), nakit paraya alternatif, yeni bir ödeme yöntemidir. E– para, elektronik olarak, kaydedilen, saklanan ve işlem gören parasal değerdir. E–para, nakit para ile kaydi para arasında, kaydi paraya ...
  • Elektronik ücret toplama sistemi ve İstanbul örneği 

   Geçer, Turgay (İbrahim Güran Yumuşak, 2016)
   İstanbul, doğal güzelliği, tarihsel derinliği ile stratejik önemi üst üste örtüşen dünyanın müstesna şehirlerinden biridir. Ancak plansız kentleşme ve trafik yoğunluğu şehrin tüm potansiyelini perdelemektedir. Kentleşme ...
  • İş sürekliliği yönetim sistemi ve bankacılık sektörüne yönelik model 

   Aydemir,Vedat (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışmada iş sürekliliği yönetim sistemi ve bankacılık sektöründe iş sürekliliğinin nasıl uygulanabileceğine yönelik örnek bir model anlatılmaktadır. İş sürekliliği yönetim sisteminin amacı, kamu veya özel sektördeki ...
  • Katılım bankacılığında dış ticaret finansmanı ve ürünleri 

   Karakuş, Aslıhan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2016)
   Günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler sayesinde ülkeler arasındaki sınırlar kalkmıştır. Değişen ve artan tüketim ihtiyaçları, döviz kullanımının serbest olması ve kambiyo kontrollerinin de kaldırılması ...
  • Katılım Bankalarında kâr oranı hedeflemesi 

   Geçer, Turgay (İstanbul Üniversitesi, 2013)
   Türkiye?de 1985 yılından beri faaliyet gösteren Katılım Bankaları, bankacılık sektörünün önemli aktörlerinden biridir. 2006 tarihli 5411 sayılı Bankacılık Kanunuyla „banka? statüsü kazanan Katılım Bankaları, „konvansiyonel ...
  • Konut kredilerinde optimum vade 

   Geçer, Turgay (İstanbul Üniversitesi, 2014)
   Konut, en temel   insani   ihtiyaçlardan   biridir.   Onlarca   faktörün   etkisiyle   şekillenen   konut  ihtiyacı  ve  talebi,  sadece  etkin  işleyen  bir  finans  sistemi  ile  karşılanabilir.  Konut  kredisi;; ...
  • Kredi istihbaratı 

   Geçer, Turgay (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
   İstihbarat, tüm sosyal alanlarda olduğu gibi kredilendirme için de hayati öneme sahiptir. Krediler/GSMH oranındaki dramatik değişiklikler, kredi/toplam aktif oranındaki yükseliş, sorunlu kredilerdeki dalgalanma, yüksek ...
  • Kredi kartı ve banka kartı uygulamaları 

   Geçer, Turgay (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Payment card is the general name of credit cards, debit cards and pre-paid cards. Credit cards, most debatable in social perspective, among payment cards, totally reached 54 million units. Credit cards are generally accepted ...
  • Kredi sistemi ve kredi garanti programları 

   Geçer, Turgay (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012)
   Kredi sistemi; finansal enformasyon, kredi derecelendirme, kredi riski yönetimi, alacak ve kredi sigortası sistemleri, kredi türev piyasaları ve kredi garanti programlarından oluşan bütünleşik bir mimaridir. Kredi sisteminin ...
  • Payların işlem fiyatı ve piyasa değeri hesaplamasında sabit pay miktarı yaklaşımı 

   Geçer, Turgay (İbrahim Güran Yumuşak, 2016)
   Finansal piyasalar, sermaye piyasaları ve para piyasaları toplamından oluşan bir bütündür. Paylar ve tahviller gibi menkul kıymetler, sermaye piyasalarında işlem görmektedir. Pay, ortaklık hakkı veren menkul kıymettir. ...
  • Sermaye yeterliliği standart oranına yeniden bir bakış 

   Geçer, Turgay (Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi, 2015)
   Basel I, Basel II ve Basel III düzenlemeleri ile şekillenen sermaye yeterliliği standart oranı, özkaynaklar, kredi riskine esas tutar, operasyonel riske esas tutar ve piyasa riskine esas tutar olmak üzere 4 bileşenden ...