Advanced Search

Now showing items 1-4 of 4

  • İktisadi dayanışma için yeni bir sistem olarak enflasyona endeksli tl ve karz-ı hasen fonu 

   Hazıroğlu, Temel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararasi İslam Ekonomisi ve Finansi Araştirma ve Uygulama Merkezi, 2021)
   İnsanların temel ihtiyaçlarını gidermeleri en temel haklardandır. Dünyanın genelinde insanların bu ihtiyacını kullanarak faiz üzerinden geliştirilen borçlandırma sistemi, toplumda derin eşitsizlikler ve adaletsizlikler ...
  • İnsan, ahlak, iktisat ve katılım ekonomisi 

   Hazıroğlu, Temel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2015)
   Günümüz dünyasında cari olan ekonomik anlayış, insanı da toplumu da bozmakta ve fıtrattan, yaratılıştan, ahlaktan uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle dünyayı ve kendisini tüketen gözü dönmüş gösterişçi küresel kapitalist ...
  • Katılım ekonomisi ve katılım bankacılığı 

   Hazıroğlu, Temel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2015)
   Modern iktisadi anlayış, insanın ve âlemin yaratılışına aykırı bir biçimde, kaynakları kıt ihtiyaçları sınırsız gören bir ekonomik sistem ortaya koymuştur. Bu ekonomik sistem de insanı ve toplumu yaratılış hikmetinden ...
  • Türkiye'de katılım bankacılığı fikrinin doğuşu ve kavramsal önemi 

   Hazıroğlu, Temel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
   Bu çalışmada Katılım Bankacılığının bugüne kadar geçirdiği tarihsel sürece değinilerek “Katılım Bankası” kavramının bu süreçteki yeri, mevzuata girişi ve işlevsel konumu üzerinde durulmuştur. Katılım Bankası kavramsall ...