Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • En'âm sûresinin kırâatlar açısından incelenmesi 

      Karakuş, Yahya (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2019)
      İhtiva ettiği konular bakımından, farklı bir zenginliğe sahip olan bu sûre, ayetlerin anlamları üzerinde değişikliğe neden olan bir kısım kıraat çeşitlerini ihtiva etmektedir. Bu çalışma, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. ...