Now showing items 1-1 of 1

    • Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile politik becerileri arasındaki ilişki 

      Nair, Abdullah (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 2018)
      Araştırmanın amacı okul müdürlerinin liderlik stilleri ile politik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmada ilişkisel tarama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Tekirdağ ili ve ilçelerinde ...