Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Osmanlı dönemi para vakıfları: Söğüt Kasabası örneği 

      Çiçekler, Esat Sami (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı, 2020)
      Vakıf kavramı, kadimden beri süregelen bir olgudur. İslâm toplumunda özel bir önem atfedilen vakıf kültürü, Osmanlı döneminde tabiri caiz ise altın çağını yaşamıştır. Osmanlı Devletinin farklı coğrafyalarında kurulan ...