Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bediüzzaman'ın "Muhâkemat" adlı eserinde tefsir usûlü 

      Ulutop, Hasan Emre (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021)
      Çalışmanın amacı Bediüzzaman Said Nursi'nin Muhâkemat adlı tefsir mukaddimesinin tefsir usûlü açısından, şekil ve muhteva kapsamında incelenmesi ve müellifin usûl düşüncesinin eserinde nasıl tezahür ettiğinin araştırılmasıdır. ...