Now showing items 1-1 of 1

    • III. Haçlı seferi (1189-1192) 

      Güler, Alizerduş (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı, 2018)
      Haçlı Seferleri; Papa II. Urbanus'un çağrısıyla başlayan, Doğu ve Batı dünyasını iki asır (1095-1272) boyunca Ön Asya'da karşı karşıya getiren bir dizi askerî-siyasî harekâtın hâkimiyet kurma mücadelesidir. Bu girişim I. ...