Now showing items 1-1 of 1

    • Okul yöneticilerinin seçilmesi ve çalışma koşullarının incelenmesi 

      Yüce, İsa (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 2019)
      Bu çalışmada okul yöneticilerinin seçimi ve çalışma koşullarının yönetici görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuş olup, Beyoğlu İlçe ...