Now showing items 1-1 of 1

    • Lise öğrencilerinde yaşlı ve huzurevi algısı: İstanbul örneği 

      Yıldız, Murat (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, 2018)
      Toplumsal yapıyı ayakta tutan dinamiklerden birisi kuşakların birbirlerine yönelik tutum ve davranışlarıdır. Sahip oldukları potansiyel nedeniyle gençlerin yaşlılara dönük bakış açıları toplumsal yapının gelişiminde rol ...