Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAta, Zeynep
dc.date.accessioned2019-08-27T07:14:23Z
dc.date.available2019-08-27T07:14:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAta, Z. (2019). Geçmişten günümüze çocuk mağduriyetleri. Sosyal Çalışma Dergisi, 3(1), 47-60.en_US
dc.identifier.issn2587-1412
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1124
dc.descriptionÖğr. Gör. Zeynep ATA İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Hizmet Bölümü, 35320, Konak-İzmir, Zeynep.ata@kavram.edu.tr – ORCID 0000-0002-6802-0249en_US
dc.description.abstractBu çalışma, dünya genelinde mağdur edilen çocukların yaygınlığına yönelik istatistikler ile geçmişten günümüze kadar olan süreçte yaşanmış çocuk mağduriyetleri konusunda literatürdeki çalışmaları derleyip sunarak bu alandaki bilgi eksikliğini gidermeyi ve bu konuda yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada çocuk mağduriyetleri konusunda yayınlanmış bilimsel çalışmalar taranmış, konuyla ilgili uluslararası raporlar ve durumlar derlenmiştir. Çocukların mağdur edildiğine dair tarihi kayıtlar ve günümüz dünyasının güncel istatistikleri derlenerek bunlar bütünsel açıdan değerlendirilmiştir. Bu kapsamda edinilmiş olan bilgiler doğrultusunda çocuk mağduriyetlerinin azaltılması ve nihayetinde hiç yaşanmaması adına çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Sayıları milyonları bulan çeşitli nedenlerle mağdur edilmiş çocuklar için hükümetler sadece ulusal düzeyde değil küresel anlamda da büyük adımlar atmalı ve geleceğin yetişkinleri olan çocukların korunması için var olan yaptırımları daha etkin hale getirmelidirleren_US
dc.description.abstractThis study aims to solve the lack of knowledge in the field and contribute to the solution of the problems experienced in this regard by compiling and presenting the literature on the prevalence of child victims in the world from the past to the present. In this study, published scientific studies on child victimization were reviewed and about this subject international reports and cases were collected. Historical records of children being victimized and current statistics of today's world are compiled and evaluated from a holistic perspective. In accordance with the information obtained in this context, various suggestions have been developed in order to reduce child suffering and ultimately not to experience it. Governments for children who have been victimized for a number of reasons with numbers of millions should take major steps not only at the national level, but also globally and they should make sanctions more effective for the protection of children who are adults of the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSosyal Çalışma Dergisi | Turkish Journal of Social Worken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectÇocuk mağduriyetien_US
dc.subjectİhmalen_US
dc.subjectİstismaren_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectChild victimen_US
dc.subjectNeglecten_US
dc.subjectAbuseen_US
dc.titleGeçmişten günümüze çocuk mağduriyetlerien_US
dc.title.alternativeChild victimization from past to presenten_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridZeynep Ata |0000-0002-6802-0249en_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record