Advanced Search
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Said Halim Paşa (1864-1921) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Said Halim Paşa, yakın tarihimizin önemli bir fikir ve devlet adamıdır. Köklü ve aristokrat bir aileden dünyaya gelmiştir. 19 Şubat 1864 tarihinde Kahire’de doğan Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim ...
 • Farabi (870-950) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Farabi, Müslüman dünyada felsefi düşünce içinde önemli bir yeri olan ve bu nedenle de “İkinci Muallim” (Muallim-i Sani) olarak adlandırılmış bir Müslüman filozoftur. Bu lakap, onun felsefi çizgisi hakkında bir fikir ...
 • Cemil Meriç (1916-1987) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Yetmişli yılların ortalarında Cemil Meriç, Jurnal’e kendini tanımlayan bir not düşer: “Kimim ben? Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” Bir başka yerde ise, “Başlıca işim düşünmek ve ...
 • Ali Şeriati (1933-1977) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Şöhreti, eserleri ve düşünceleri ülkesinin sınırlarını çoktan aşmış olan İranlı sosyolog Ali Şeriati, şüphesiz ki çağdaş İslâm düşüncesinin en özgün temsilcilerinden biridir. O, masa başı yazıp çizmeyi kendine iş edinmiş ...
 • Pandemi sürecinde dezavantajlı gruplar 

  Başaran, Emrah; Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
  NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin ...
 • Pandemi sürecinde dezavantajlı bir grup olarak üniversite gençleri ve bir kötülük problemi (teodise) olarak pandemi algiları 

  Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde eğitim yapan üniversiteli gençlerin kötülük problemi (teodise) bağlamında pandemiyi nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını açıklığa kavuşturmaktır. Bu araştırmada üniversite ...
 • İslamcı gençler ile İslamcı olmayan gençlerin mezhep algıları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma 

  Koyuncu, Ahmet Ayhan; Canatan, Kadir (Ahmet İshak DEMİR, 2021)
  Bu makale kendini İslamcı olarak tanımlayan gençlerle kendisini böyle tanımlamayan gençlerin mezhep olgusu karşısındaki algılarını ve tutumlarını karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Araştırma, sosyal medya kullanan 17-35 ...
 • Anakronik bir karşılaştırma: İbn-i Haldun ve Karl Max 

  Canatan, Kadir (Hece Yayınları, 2019)
  İbn-i Haldun, Batı dünyasında keşfedildiği zaman “tarihsel maddeciliğin öncüsü” 5 olarak karşılanmıştır. Bunun sebebi, onun toplumsal formasyonları açıklarken ekonomik güçlere önem vermiş olmasıdır. Özellikle şu cümleler ...
 • Kendi gözlerimizle görmek 

  Canatan, Kadir (Büyüyenay Yayınları, 2016)
  Gençleri hedef grup olarak seçen bu kitap, toplumumuzda en fazla zihin karışıklığının yaşandığı bir alanda onları bilgilendirmeye ve düşünmeye çağırıyor. Soru-cevap biçiminde diyaloglardan oluşan metin İslam'ı yeni bir ...
 • Hilafet nedir ne değildir? 

  Müslüman toplumların temel siyasal kurumu olan hilafet, yirminci yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilga edilmişse de hâlen tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalarda sadece siyasi yönü ...
 • Beyan sosyolojisi: kitaptan hayata 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
  Sosyal bilimlerin yeniden ve kökten tartışmaya açıldığı bir zaman diliminde "Beyan Sosyolojisi" alı çalışmamızda yapmak istediğiniz şey oldukça basittir. eğer kiendi tarihimizde ürettiğimiz geleneksel/beyani bilimlerin ...
 • Beden ve beyan: hayattan kitaba 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
  Elinizdeki çalışma, beden sosyolojisine bir giriş kitabı değildir. Bu çalışmada amacımız beden sosyolojisinin ne olduğunu anlatmaktan daha ziyade, beden sosyolojisine yeni bir yaklaşımı denemektir. “Beden ve Beyan”, “Beyan ...
 • Müslüman dünyada toplumsal değişme: medenileşme - modernleşme - mondializasyon 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2017)
  Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne ...
 • Muhafazakar endişe AİLE: kurumsal, tarihsel ve çağdaş bir yorum 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Aile, temel toplumsal kurumların başında gelmektedir. Siyaset, eğitim, hukuk ve ekonomi gibi diğer kurumlarla etkileşim içindedir. Bu toplumsal kurumları etkilediği gibi onlardan da etkilenir. Bu çalışmada aile, din ...
 • Başka inançlılar için İslam: nedir, ne değildir? 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bunun kültürler ve dinler açısından bazı önemli sonuçları var. Avrupa Amerika ve Kanada gibi ülkelerde milyonlarca Müslüman yaşamasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar kendilerini anlatma ve ...
 • Müslümanlar ve antisemitizm 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Acaba Müslümanların bir "Yahudi sorunu" var mıdır? Başka bir deyişle Müslümanlar Yahudilere karşı antisemitik tutum ve eylemlerin faili midirler? Bu soruya bir cevap vermek için ilk iki bölümde hızlı bir özet yaparak ...
 • İslam siyaset düşüncesi ve siyasetname geleneği 

  Canatan, Kadir (Doğu Kitabevi, 2014)
  Siyasetname kavramı, Arapça siyaset kavramı ile Farsça “mektup anlamına gelen name kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış bir terkiptir. Dilde gerçekleşen bu terkip, kitap yazınlarından da görüleceği gibi ...
 • İslam bilim tarihi: sosyolojik ve ampirik bir yaklasim 

  Canatan, Kadir (Çıra Yayınları, 2021)
  Bir toplum ya da medeniyette bilimsel gelişmeleri incelemek için sadece bu bilimlerin geliştiği ve boy verdiği ortamı incelemek yeterli değildir. Bu ortam ve zamandan daha öncesine bakıp hangi gelişme ve dinamiklerin bu ...
 • İnsanın dört hali: yaşam akışı sosyolojisine giriş 

  Canatan, Kadir (Ketebe Yayınevi, 2019)
  İnsanın hayatı çeşitli akışlardan ve evrelerden geçerek olgunlaşır. İnsan bu evrelerle beraber insan olur. Burada benliğimizin gelişimi tamamlanır. Ancak bu salt psikolojik ya da biyolojik bir olgu değil. Toplum hayatında ...
 • Eleştiri ve ütopya 

  Canatan, Kadir (DBY Yayınl)
  Bu çalışmada, geçmişten günümüze doğru, farklı zaman ve mekânlarda yazılmış 13 ütopya eseri incelenmektedir. Bu eserleri incelerken çıkış noktamız, bu eserlerin toplumsal bir eleştiri metni olarak okunabilecekleridir. Her ...

View more