Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞenkaya, Ümmügülsüm
dc.contributor.authorÖzdemir, Yavuz
dc.contributor.authorÖzdemir, Şahika
dc.date.accessioned2019-09-04T11:17:13Z
dc.date.available2019-09-04T11:17:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞenkaya, Ü , Özdemir, Y , Özdemir, Ş . (2019). Parkların Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Araştırma: Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Parkı Örneği. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(2), 53-57.en_US
dc.identifier.issn2667-792X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1178
dc.descriptionÜmmügülsüm ŞENKAYA, Yavuz ÖZDEMİR, Şahika ÖZDEMİR İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı.en_US
dc.description.abstracthusustur. Bu nedenle, engelli bireylerin diğer tüm bireylerle aynı şartlar altında engelsiz bir yaşam sürdürebilmeleri için bütün mekânların erişilebilir ve ulaşılabilir biçimde planlanması, tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında İstanbul İli Fatih İlçesinde bulunan ve ilçenin büyük parklarından biri olan Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Parkı, engelli bireylerin ulaşılabilirliği açısından incelenmiştir. Alan içerisinde bulunan otopark, yürüme yolları, peyzaj ve kentsel donatı elemanlarının engelli bireylerin kullanımı açısından uygunluğu, alan ile alakalı elde edilen verilerin engellilere yönelik tasarım ölçüleri ile karşılaştırılması yapılmış, uygun olanlar belirlenmiş ve uygun görülmeyen veriler için öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIt is important that the place is accessible for each person to participate in social life. Therefore, all spaces need to be planned, designed and implemented in an accessible manner so that people with disabilities can live an unimpeded life under the same conditions as all other people. Within the scope of this study, Findikzade Çukurobostan Hayat Park, which is one of the major parks of the district and located in Fatih district of Istanbul Province, was examined in terms of accessibility of disabled people. In the field of parking, walking paths, landscape and urban equipment elements in terms of the use of individuals with disabilities appropriateness, field-related data obtained from the design measures for the disabled were compared with the appropriate ones were determined and recommendations were made for the data that is not considered appropriate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) / Journal of Istanbul Sabahattin Zaim University Natural Sciences Institute (JIZUNSI)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParklaren_US
dc.subjectEngelli kavramıen_US
dc.subjectFındıkzade Çukurbostan Yaşam Parkıen_US
dc.titleParkların erişilebilirlikleri üzerine bir araştırma: Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Parkı örneğien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridÜmmügülsüm Şenkaya |0000-0002-6656-2634en_US
dc.authoridYavuz Özdemir |0000-0002-6755-4441en_US
dc.authoridŞahika Özdemir |0000-0002-5762-1962en_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorŞenkaya, Ümmügülsüm
dc.institutionauthorÖzdemir, Yavuz
dc.institutionauthorÖzdemir, Şahika


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record