Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCansun, M. Oktay
dc.contributor.authorKahveci, Beyza
dc.date.accessioned2019-09-18T12:49:41Z
dc.date.available2019-09-18T12:49:41Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationKahveci, Beyza (2019). Beton bünyeli prefabrike panel sistemler ve düğüm noktalarının tasarım sorunları. Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1185
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Endüstrileşmiş yapı üretim sistemlerden olan prefabrike sistemler, ülkemizde, tarihsel süreç içerisinde gelişim göstererek belli bir noktaya ulaşmıştır. Ancak sektörün geldiği bu noktanın, toplam inşaat sektörünün içindeki pay açısından dünya ortalamaları ile kıyaslandığında ülkemizde pek yaygınlaşmadığı gözlemlenmektedir. Hızlı üretim sağlayan, ekonomik, kaliteli, kaynakları rasyonel biçimde kullanabilen yapım teknikleri, yapı açığını kapatmak için kullanılması gereken en akılcı tekniklerdir. Bu çalışmada prefabrike yapım sistemleri ve bunun bir kanadını oluşturan beton bünyeli prefabrike panel sistemlerde düğüm noktalarının tasarımı ele alınmıştır. Dünyada ve Türkiye’de prefabrikasyonun gelişme süreci, endüstrileşme ve prefabrikasyonun tanımı, temel özellikleri ile prefabrike sistemlerin sınıflandırması konusu ele alınmıştır. Çalışmanın ana ögelerinden birini oluşturan endüstriyel sistemler, standartlar, modüler koordinasyon, prefabrike yapım teknikleri tanıtılmıştır. Prefabrike sistemlerde üretimin yapıldığı yere göre, bileşenlerin ağırlık ve boyutları açısından, taşıyıcısistemin kuruluş şekline göre ve sistemin üretim ve pazarlaması bakımından sınıflandırılması yapılmıştır. Tezin ağırlıklı kısmını kapsayan prefabrike panel sistemler tek tek tanıtılmıştır.Panel sistemlerin üretim metodları, üretimde kullanılan kalıplar ve kaldırma, taşıma araçları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Hazırelemanların depolanması bağlamında kullanılanyöntem ve araçlar panoların taşıma şekilleri,taşıma araçları, taşıma süreci incelenmiştir. Beton bünyeli prefabrike panel sistemlerin düğüm noktalarını statik ve geometrisi yakından ele alınmıştır. Prefabrike panellerde oluşturulan örnek bir yapının uygulaması yapılmış,tüm düğüm nokta detayları irdelenmiştir.Bununla birlikte prefabrike sistemlerin diğer bir konusu olan iskelet sistemlerin tanımı, nasıl oluştuğu ve düğüm noktaları gibi detaylara da değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study, prefabricated systems, which are industrialized building production systems, has reached a certain point in our country by developing in the historical process. However, this point, which the sector comes from, is compared to the world averages in terms of the share of the total construction sector in our country. It is observed that it is not widespread. Fast manufacturing, economic, high quality, rational use of resources can be used rational techniques, the most reasonable techniques should be used to close the structure gap. In this study, the design of the nodes in prefabricated construction systems and the prefabricated panel systems which constitute a wing of it are discussed. prefabrication process of development in the world and Turkey, industrialization and prefabrication t-NI me, the issue is dealt with classification of prefabricated systemwith basic features. Industrial systems, standards, modular coordinating, prefabricated construction techniques which are one of the main elements of the study are introduced. Prefabricated panel systems covering the weighted part of the thesis have been introduced one by one. Production methods of panel systems, molds used in production and lifting and transportation vehicles are explained in detail. Methods and tools used in the context of storage of readymade elements are examined. The static and geometry of the nodes of the prefabricated panel systems of concrete structures are handled closely. Prefabricated panels were prepared in a sample structure, all node point details are examined.en_US
dc.description.tableofcontentsENDÜSTRİLEŞME VE PREFABRİKASYON -- PREFABRİKE PANEL SİSTEMLER -- PANEL SİSTEMLERDE BİRLEŞİMLER.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrefabrikeen_US
dc.subjectPanelsistemen_US
dc.subjectİskelet sistemen_US
dc.subjectDüğüm noktalarıen_US
dc.subjectTaşıyıcı sistemen_US
dc.subjectPanoen_US
dc.subjectBeton bünyelielemanen_US
dc.subjectEndüstriyel sistemen_US
dc.subjectPrefabricateden_US
dc.subjectPanel systemen_US
dc.subjectSkeletal systemen_US
dc.subjectNodesen_US
dc.subjectLayouten_US
dc.subjectDashboarden_US
dc.subjectConcrete systemen_US
dc.subjectIndustrial systemen_US
dc.titleBeton bünyeli prefabrike panel sistemler ve düğüm noktalarının tasarım sorunlarıen_US
dc.title.alternativeDesign problems of concrete building prefabricated panel systems and button pointsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorKahveci, Beyza


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record