Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.editorBulut, Mehmet
dc.contributor.editorKorkut, Cem
dc.contributor.editorAkosman, Furkan
dc.contributor.editorDoğan, Furkan
dc.contributor.editorYıldıran, Safa
dc.date.accessioned2019-10-05T11:51:25Z
dc.date.available2019-10-05T11:51:25Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBulut, M., Korkut, C., Akosman, F. F., Doğan, F., Yıldıran,S. (Eds.). (2019). 1. International Waqf Instituon Symposium: waqf and sustainable development: proceedings book (1st ed., p. 222). Istanbul Sabahattin Zaim University.en_US
dc.identifier.isbn9786058154124
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1213
dc.description*Prof. Mehmet Bulut, Istanbul Sabahattin Zaim University / *Dr. Cem Korkut, Ankara Yildirim Beyazit University / *Fatih Furkan Akosman, Edinburgh University / *Furkan Doğan, Istanbul Sabahattin Zaim University / *Safa Yıldıran, Istanbul Sabahattin Zaim Universityen_US
dc.description.abstractBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri diğer bir ifade ile Küresel Hedefler, dünyadan yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için yapılan girişimlerden birisidir. Günümüzde çok duyduğumuz sürdürülebilir kalkınma kavramı, UNDP ile birlikte devletlerin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Modern dünyanın yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, nitelikli bir eğitim tahsis etmek, toplumsal cinsiyet eşitliliğini yaygınlaştırmak, temiz su ve sıhhi koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını tahsis etmek, erişilebilir ve temiz enerjiyi sağlamak, insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik büyümeyi sağlamak, sanayi, yenilikçilik ve altyapı alanlarında ilerlemeler sağlamak, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları kurmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adalet hususlarında adımlar atmak ve tüm bu hedefler için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlediği bu hedefler birbirleriyle yakından bağlantılıdır. Modern dünyanın mücadele ettiği sorunlar ve bunlar için tahsis etmeyi düşündüğü bu hedeflerin ve hizmetlerin tarihte nasıl gerçekleştirildiğine baktığımızda karşımıza vakıf kurumu çıkmaktadır. Özellikle Osmanlılarda kalkınmanın lokomotifi vakıf kurumu olmuştur. Birçok yeni şehrin kurulmasında, şehirlerin yenilenmesinde, sosyal yardımlaşmanın yaygınlaşmasında, iktisâdî faaliyetlerin sürdürülmesinde, refahın adaletli bir şekilde dağıtılmasında vakıf kurumu öncü olmuştur. 14-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, İstanbul’un Dünya Finans Merkezi olması konusunda çalışmalar yapan ve İslam İktisadı ve Finansı konusunda Türkiye’de en önemli akademik merkez olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliği ile İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) işbirliği düzenlenen 1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu’nda 2018 yılı teması Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma olarak belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractSustainable Development Goals (SDGs) implemented within the framework of the United Nations Development Program (UNDP), in other words, Global Goals, aims removing poverty, protecting the planet and ensuring that all people live in peace and prosperity. The concept of sustainable development has become one of the priority targets of the states with UNDP. These SDGs, no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals are closely related with each other. When we look at the problems that the modern world is struggling now and goals and services that are allocated for them, the waqfs realized these services in the past. Especially in Ottomans, the waqf institution is the locomotive of the development. The waqf had been a pioneer in the foundation of many new cities, in the renovation of cities, in the spread of social assistance, in the maintenance of economic activities, in the fair distribution of prosperity. The symposium was held on July 14-15, 2018 in İstanbul hosted by Istanbul Sabahattin Zaim University (IZU) that works for making Istanbul as finance center of world and the most important institution on Islamic economics and finance in Turkey, and organized by the cooperation of Silk Road Civilizations Research and Application Center and Ankara Center for Thought and Research (ADAM). The theme of 2018 year is Waqf and Sustainable D evelopment.en_US
dc.description.tableofcontentsLegal and Financial Solutions for Strengthening Waqf: The Case of Pakistan -- Empowering Social Enterprises Through the Waqf Institution: The Case of SDG -- Factors that Determine Donors Intention to Endow Cash Waqf for Microenterprises in Malaysia -- (Good Health and Well-Being) -- Mechanisms of Activating the Developmental Role of Islamic Waqf -- Sermaye Oluşum ve Birikim Sürecinde Vakıfların Rolü: Osmanlı Para Vakıfları Örneği -- Avârız Vakıfları Perspektifinden Sosyal Dayanışma ve Kalkınmaya Bakış -- Kamu Yararı ve Vergi Statüsü Bağlamında Sosyal Bir Kurum Olarak Vakıf Dernek Kurumu Üzerinde Bir Değerlendirme -- Vakıf Ekosisteminde Bireyin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Kadim ve Modern Yaklaşımın Buluştuğu Bir Model: Karz-I Hasene Dayalı Mikrofinans -- Ekonomi Güvenliği Sağlamada Bir Yöntem: İslami Finans -- The Investment of Waqf Assets in Unit Trusts to Eradicate the Socio-Economic Issues: A Conceptual Study --Action for Extreme Poverty and Hunger: The Concepts of Rushd, Waqf, and Infaq in Consumption Policy -- The Analysis of Waqf Roleplaying in Maintaining the Use of Gardenlands: The Case Study of Maragheh Gardens -- The Philosophy and Practical Results of Charity in the Quran -- The Enterprise Solution to Capitalist Opportunism: The Musharakah Waqf 68 İslam Hukukunda İstibdal ve Günümüzde Uygulanma İmkânları -- Tekerlek Yeniden mi Keşfediliyor? Para Vakıfları ve Mikro Kredi Uygulamaları -- Osmanlı Kıbrısı’nda Para Vakıflarının Eğitim Faaliyetleriyle İlişkisi (1750 - 1800) -- Bir Toplumsal Sermaye Kurumu Olarak Vakıf -- Exploring Doctrines of Islamic Institutionalism for Social Justice: The Case of Waqf -- Critical Assessment on Productive Waqf In Health Sectors: Case Study VIP Room Islamic Hospital Malang, East Java Province, Indonesia -- The Role of Waqf In Financing Educational Institution: A Case Study of Pesantren Ar -Raudlatul Hasanah Indonesia -- Innovative Dimensions for The Development of Awqaf to Make Private Sector Synchronize Social Progress with Economic Progress -- Geçmişten Günümüze Vakıfların Özbekistan Sosyal Hayatındaki Etkileri -- Balkanlar'da Sürdürülebilir Bir Kalkınma Pratiği Olarak ALSAR Vakfı -- İktisadi Açıdan 18. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Mektep Vakıfları -- Kanuni Vakıflarının, İstanbul Süleymaniye Külliyesi’nde Yapılan Eğitim ve Kültür Hizmetlerine Katkısı -- Vakıflarda Bilgi Bütünlüğü: VGM Arşivi ve Vakfiyeler -- Indonesian Waqf Board (BWI) Communication Patterns Toward Muslim Interest in Cash Waqf: An Analysis -- The Institution of Awqaf and Its Social and Humanistic Dimension -- Waqf Development and Sustainability: Is the International Waqf Bank as An Emergency Case? -- Analysis of Sukuk – Waqf and Its Implication on Economic Development in Indonesia 2012 – 2017 Period -- Agriculture-Based Productive Waqf for Sustainable Agricultural Development: Evidence from Islamic Boarding School in Indonesia -- Para Vakıfları Hususunda İstihdam ve Finansman Konularında Bir Değerlendirme -- Sürdürülebilir Kalkınma İçin Vakıflar ve Kalkınma Politikaları -- Vakıfların Sosyal Kalkınma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sivas İli Vakıf Modeli -- Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Vakfın Özellikleri ve Tecrübi Hayatta Yansımaları -- Critical Analysis of Literature on Waqf Investment Models: Issues and Prospects -- Determinants of Sustainable Waqf System: A Management Approach -- Educational Waqf: Istanbul Sabahattin Zaim University as A Model -- Realization of the United Nations Sustainable Development Goals through Waqf in Uganda -- Monetary Endowment (Waqf) as A Mechanism to Develop the Project of Empowering the Economically Underprivileged Family.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofseriesİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları;21
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu : vakıf ve sürdürülebilir kalkınma : tebliğ kitabı = 1. International Waqf Instituon Symposium: Waqf and sustainable development: proceedings booken_US
dc.title.alternative1. International Waqf Instituon Symposium: waqf and sustainable development: proceedings booken_US
dc.title.alternativeBirinci Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu : vakıf ve sürdürülebilir kalkınmaen_US
dc.title.alternative1st International Waqf Instituon Symposium: waqf and sustainable developmenten_US
dc.title.alternativeFirst International Waqf Instituon Symposium: waqf and sustainable developmenten_US
dc.title.alternativeI. International Waqf Instituon Symposium: waqf and sustainable development
dc.typebooken_US
dc.description.version1en_US
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryKitap - Uluslararasıen_US
dc.institutionauthorBulut, Mehmet
dc.institutionauthorDoğan, Furkan
dc.institutionauthorYıldıran, Safa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record