Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAyaz, Büşra
dc.contributor.authorÇengel, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-06T12:36:00Z
dc.date.available2020-01-06T12:36:00Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAyaz, B. & Çengel, M. (2019). Teknopark yönetici şirketi içerisinde yer alan teknoloji transfer ofislerinin Kuluçka Merkezi işlevselliğini artırmaya yönelik bir çalışma. 3. Uluslararası bölgesel kalkınma ve üniversitelerin rolü sempozyumu “Bandırma’nın geleceği", 429–435. Retrieved from https://bolgeselkalkinma.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/88/files/IRDARUS'19%20Tam%20Metin%20Kitab%C4%B1.pdfen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1298
dc.identifier.urihttps://bolgeselkalkinma.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/DosyaYoneticisi/88/files/IRDARUS'19%20Tam%20Metin%20Kitab%C4%B1.pdf
dc.description* İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, bbusraayazz@gmail.com -- * İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mehmet.cengel@izu.edu.tr -- 3th INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF UNIVERSITIES SYMPOSIUM “THE FUTURE OF BANDIRMA” PROCEEDINGS BOOK, 21-22 Kasım/21st-22nd November 2019 Bandırma - BALIKESİR, TÜRKİYE. **en_US
dc.description3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, November 21st-22nd , 2019 / Bandırma – Balıkesir / TURKEY
dc.description21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Bandırma’da düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu (IRDARUS’19) “Bandırma’nın Geleceği” Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, 27 Haziran 2018 tarih ve 30461 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş, en az beş farklı ülkeden konuşmacı katılım sağlamıştır. Bazı yazarlar, sempozyuma katılarak sunum yapmasına karşın, bildiri tam metinlerinin yayınlanmasını arzu etmemişlerdir. / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yayınları Merkez Adres: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü, Bandırma/Balıkesir Tel: 0 (266) 717 01 17
dc.description.abstractBu çalışma teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuluçka merkezlerinin, girişimcilik ve şirketleşme çalışmalarının işlerliğini sağlamaya yönelik araştırmayı kapsar. Kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerindeki dinamik yapısı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde, teknopark yönetici şirketi bünyesindeki teknoloji transfer ofislerinin girişimcilik ve kuluçka ofisleri ile iş geliştirme birimleri tarafından desteklenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 29797 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TGB Uygulama Yönetmeliği Madde 15 “Kuluçka firması, kuluçka merkezi ve kuluçka programı” içerisinde Kuluçka Merkezlerinin yapısı ve önemi detaylı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada, mevzuattaki tanımın, pratiğe dökülerek bir örnek üzerindeki işleyişi ve karşılaşılan sorunlara ilişkin alternatif çözüm önerileri üzerine hazırlanmıştır. Çalışmada, teknopark kuluçka merkezleri üzerinde durulmuş olup, teknoparkların kanunen desteklemek zorunda oldukları kuluçka yapılarını, TTO girişimcilik ofisleri ile iş geliştirme birimler i aracılığıyla işlevsellik anlamında ne derecede katkı sağladıkları tespit edilmiştir. Edinilen sonuçlar doğrultusunda kuluçka şirketleri ve girişimcileri tarafından TTO yapılarının hangi çalışma yöntemlerini kullanarak daha fazla başarılı olacakları konusunda öneri olarak hazırlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study includes research to ensure the efficiency of incubation centers, entrepreneurship and incorporation activities in technology development regions. The incubation centers are supported by the entrepreneurship and incubation offices of the technology transfer offices within the technopark management company and the business development units in implementing the dynamic structure and innovative ideas in the technology development regions. The structure and importance of the Incubation Centers are discussed in detail in Article 15 “Incubation Company, Incubation Center and Incubation Program" by the Ministry of Industry and Technology in the Official Gazette No. 29797. In this study, the definition of the legislation is put into practice and prepared on an example and alternative solutions to problems encountered are prepared. In this study, technopark incubation centers have been emphasized and it has been determined to what extent the technoparks have contributed in terms of functionality by means of TTO entrepreneurship offices and business development units, which the technoparks have to support by law. In line with the results obtained, it has been prepared by the incubation companies and entrepreneurs as a suggestion on which working methods of TTO structures will be more successful.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBandırma Onyedi Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.ispartof3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu: “Bandırma’nın Geleceği"en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTeknoparken_US
dc.subjectKuluçka Merkezien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectTechnoparken_US
dc.subjectIncubation Centeren_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.titleTeknopark yönetici şirketi içerisinde yer alan teknoloji transfer ofislerinin Kuluçka Merkezi işlevselliğini artırmaya yönelik bir çalışmaen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.departmentTeknoloji Transfer Ofisi (TTO)en_US
dc.identifier.startpage429en_US
dc.identifier.endpage435en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.institutionauthorÇengel, Mehmet
dc.institutionauthorAyaz, Büşra


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record