Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Normative orientation and academic achievement in a school context 

  Verkuyten, Maykel; Canatan, Kadir (Routledge, 2017)
  Academic achievement is dependent on a range of factors, such as social conditions, school and classroom features, teacher expectations and behaviour, peer group norms, parental support, and individual characteristics such ...
 • İğreti hayatın yarattığı iğreti bir tip: Gurbetçi 

  Canatan, Kadir (Açılım Kitap, 2016)
  Kitap özeti: Toplumsal tip, bireysel olarak temsil edilen ve ancak çok sayıda bireyin benzeri davranış ve eylemlerinde karakteristik özellik kazanan, ortak tanımlayana dönüşen analitik bir çerçeve, kavrayış zenginliği, ...
 • Bir medeniyet tasarımcısı olarak Cemil Meriç 

  Canatan, Kadir (Bahçelievler Belediyesi Kültür Yayınları, 2016)
  .
 • Zijderveld’in toplum ve din kuramı 

  Canatan, Kadir (Hece Yayınları, 2018)
  Kitap özeti: Çağdaş sosyal teoride din olgusu ve din düşüncesinin ana hatlarını yansıtmayı amaçlayan bu kitap, 1930’lardan günümüze kadar din alanında kuramsal katkıda bulunan felsefeci, sosyolog, psikolog ve antropologların ...
 • Siyasetnamelerin dili olarak adalet 

  Canatan, Kadir (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019)
  Batı’da siyasetin karşılığı olarak kullanılan politika kelimesi, Eski Yunan’dan gelmektedir. “Siyaset” (politics) kelimesi polisden gelir ki bunun sözlük anlamı şehir devletidir. Eski Yunan toplumu, her biri kendi hükümet ...
 • Avrupa’da İslam politikaları: İslam’ın tanınması ve kurumsal temsili için teorik çerçeve 

  Canatan, Kadir (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021)
  Kitap özeti: Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana Avrupa ülkeleri, İslam ve Müslümanlarla tanışıyor olsa da, iki binli yıllarda yoğun bir şekilde İslam’ı tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın gerisinde bir takım korku ...
 • Hollanda'da İslam ve İslam'ın kurumsal temsili 

  Canatan, Kadir (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021)
  Kitap özeti: Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana Avrupa ülkeleri, İslam ve Müslümanlarla tanışıyor olsa da, iki binli yıllarda yoğun bir şekilde İslam’ı tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın gerisinde bir takım korku ...
 • Belçika'da İslam ve İslam'ın kurumsal temsili 

  Canatan, Kadir (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021)
  Kitap özeti: Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana Avrupa ülkeleri, İslam ve Müslümanlarla tanışıyor olsa da, iki binli yıllarda yoğun bir şekilde İslam’ı tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın gerisinde bir takım korku ...
 • Said Halim Paşa (1864-1921) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Said Halim Paşa, yakın tarihimizin önemli bir fikir ve devlet adamıdır. Köklü ve aristokrat bir aileden dünyaya gelmiştir. 19 Şubat 1864 tarihinde Kahire’de doğan Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim ...
 • Farabi (870-950) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Farabi, Müslüman dünyada felsefi düşünce içinde önemli bir yeri olan ve bu nedenle de “İkinci Muallim” (Muallim-i Sani) olarak adlandırılmış bir Müslüman filozoftur. Bu lakap, onun felsefi çizgisi hakkında bir fikir ...
 • Cemil Meriç (1916-1987) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Yetmişli yılların ortalarında Cemil Meriç, Jurnal’e kendini tanımlayan bir not düşer: “Kimim ben? Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” Bir başka yerde ise, “Başlıca işim düşünmek ve ...
 • Ali Şeriati (1933-1977) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Şöhreti, eserleri ve düşünceleri ülkesinin sınırlarını çoktan aşmış olan İranlı sosyolog Ali Şeriati, şüphesiz ki çağdaş İslâm düşüncesinin en özgün temsilcilerinden biridir. O, masa başı yazıp çizmeyi kendine iş edinmiş ...
 • Pandemi sürecinde dezavantajlı bir grup olarak üniversite gençleri ve bir kötülük problemi (teodise) olarak pandemi algiları 

  Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde eğitim yapan üniversiteli gençlerin kötülük problemi (teodise) bağlamında pandemiyi nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını açıklığa kavuşturmaktır. Bu araştırmada üniversite ...
 • Din ve yaşam akışı 

  Canatan, Kadir (Bilimsel Araştırma Yayınları(BİLAY), 2020)
  BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENİLECEK? 1. Yaşam Akışı Sosyolojisi 2. Yaşam Akışı Nedir? 3. Yaşam Evreleri ve Din İlişkisi
 • Beden sosyolojisi: toplumsal bedenden kurgulanan bedene 

  Canatan, Kadir (Nobel Akademik Yayıncılık, 2015)
  Yazıya, iki soru ile başlamak istiyorum. Birincisi, neden sosyologlar beden konusuna çok geç ilgi duymuşlardır? Bu ilgisizliğin sebepleri neler olabilir? Bunun çok anlamlı birtakım sebepleri olması gerekir. İkincisi ise ...
 • Antropolojik teorilerin dine yaklaşımı 

  Canatan, Kadir (Hece Yayınları, 2015)
  Antropolojinin din olgusuna yaklaşımı, bu disiplinin genel bakış açısı ve nosyonundan ayrılamaz. Antropoloji, en iyi bir şekilde, yapı ve davranışları itibariyle insani çeşitliliği inceleyen bir bilimsel disiplin olarak ...
 • 1990 sonrası bazı islamcı dergilerde liberalizm ve post-islamcılık tartışması 

  Taşgetiren, Ömer (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019)
  Liberalizm ve din ilişkisi, ikisi arasındaki gerilim alanları, birlikte var olup olamayacakları, genel olarak dünyada ve özel olarak Türkiye’de uzun süredir tartışılmakta olan bir konu. Liberalizm açısından İslam, ...
 • Broken Hill Attack 1915 – Revisited: A Battle Fought for Gallipoli on Australian Soil 

  İlhan, Mehmed Mehdi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2017)
  On a Friday morning, the New Year’s Day of 1915, two Afghans attacked a train carrying 1200 picnickers from Broken Hill. The inhabitants of the town had only recently bidden farewell to its volunteers to Egypt where they ...
 • Introduction 

  İlhan, Mehmet Mehdi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019)
  This symposium was organised with Orhan Albayrak, a Ph.D. student of mine. Originally, we expected that my other Ph.D. students would also contribute to the organisation of the symposium, but due to their personal ...
 • Avustralya’da Türkler ve Türkçe öğretimi 

  İlhan, Mehmet Mehdi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019)
  Türklerin Avustralya’ya ilk göçleri 1901 yılında başlar ve 1967’ye kadar çok az bir artış gösterir. 1966 yılı istatistiklerine göre 2,476’ya ulaşan Türkiye doğumlu kişilerin büyük bir çoğunluğunun Ermenistan, Bulgaristan, ...