Advanced Search

Now showing items 10-20 of 20

  • Cemil Meriç (1916-1987) 

   Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
   Yetmişli yılların ortalarında Cemil Meriç, Jurnal’e kendini tanımlayan bir not düşer: “Kimim ben? Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” Bir başka yerde ise, “Başlıca işim düşünmek ve ...
  • Din ve yaşam akışı 

   Canatan, Kadir (Bilimsel Araştırma Yayınları(BİLAY), 2020)
   BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENİLECEK? 1. Yaşam Akışı Sosyolojisi 2. Yaşam Akışı Nedir? 3. Yaşam Evreleri ve Din İlişkisi
  • Farabi (870-950) 

   Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
   Farabi, Müslüman dünyada felsefi düşünce içinde önemli bir yeri olan ve bu nedenle de “İkinci Muallim” (Muallim-i Sani) olarak adlandırılmış bir Müslüman filozoftur. Bu lakap, onun felsefi çizgisi hakkında bir fikir ...
  • Hollanda'da İslam ve İslam'ın kurumsal temsili 

   Canatan, Kadir (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2021)
   Kitap özeti: Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana Avrupa ülkeleri, İslam ve Müslümanlarla tanışıyor olsa da, iki binli yıllarda yoğun bir şekilde İslam’ı tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın gerisinde bir takım korku ...
  • Introduction 

   İlhan, Mehmet Mehdi (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019)
   This symposium was organised with Orhan Albayrak, a Ph.D. student of mine. Originally, we expected that my other Ph.D. students would also contribute to the organisation of the symposium, but due to their personal ...
  • İğreti hayatın yarattığı iğreti bir tip: Gurbetçi 

   Canatan, Kadir (Açılım Kitap, 2016)
   Kitap özeti: Toplumsal tip, bireysel olarak temsil edilen ve ancak çok sayıda bireyin benzeri davranış ve eylemlerinde karakteristik özellik kazanan, ortak tanımlayana dönüşen analitik bir çerçeve, kavrayış zenginliği, ...
  • Normative orientation and academic achievement in a school context 

   Verkuyten, Maykel; Canatan, Kadir (Routledge, 2017)
   Academic achievement is dependent on a range of factors, such as social conditions, school and classroom features, teacher expectations and behaviour, peer group norms, parental support, and individual characteristics such ...
  • Pandemi sürecinde dezavantajlı bir grup olarak üniversite gençleri ve bir kötülük problemi (teodise) olarak pandemi algiları 

   Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
   Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde eğitim yapan üniversiteli gençlerin kötülük problemi (teodise) bağlamında pandemiyi nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını açıklığa kavuşturmaktır. Bu araştırmada üniversite ...
  • Said Halim Paşa (1864-1921) 

   Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
   Said Halim Paşa, yakın tarihimizin önemli bir fikir ve devlet adamıdır. Köklü ve aristokrat bir aileden dünyaya gelmiştir. 19 Şubat 1864 tarihinde Kahire’de doğan Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim ...
  • Siyasetnamelerin dili olarak adalet 

   Canatan, Kadir (Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2019)
   Batı’da siyasetin karşılığı olarak kullanılan politika kelimesi, Eski Yunan’dan gelmektedir. “Siyaset” (politics) kelimesi polisden gelir ki bunun sözlük anlamı şehir devletidir. Eski Yunan toplumu, her biri kendi hükümet ...
  • Zijderveld’in toplum ve din kuramı 

   Canatan, Kadir (Hece Yayınları, 2018)
   Kitap özeti: Çağdaş sosyal teoride din olgusu ve din düşüncesinin ana hatlarını yansıtmayı amaçlayan bu kitap, 1930’lardan günümüze kadar din alanında kuramsal katkıda bulunan felsefeci, sosyolog, psikolog ve antropologların ...