Advanced Search

Now showing items 20-20 of 20

    • Zijderveld’in toplum ve din kuramı 

      Canatan, Kadir (Hece Yayınları, 2018)
      Kitap özeti: Çağdaş sosyal teoride din olgusu ve din düşüncesinin ana hatlarını yansıtmayı amaçlayan bu kitap, 1930’lardan günümüze kadar din alanında kuramsal katkıda bulunan felsefeci, sosyolog, psikolog ve antropologların ...