Advanced Search

Now showing items 1-15 of 15

  • Banka pazarlaması ve yeni nesil bankacılık : ampirik bir analiz 

   Dinç, Yusuf (Beta, 2017)
   Bankacılık Banka Şirketi Bankacılıkta Müşteri Kavramı Bankacılık Ürünleri Bankacılıkta Dağıtım Kanalları Bankacılıkta Ürün ve Hizmetlerin Pazarlanması Yeni Nesil Bankacılık ve Katılım Bankaları Üzerine Ampririk Bir ...
  • Ribâyı anlamak: İslam iktisadında faiz 

   Thomas, Abdulkader; Orhan, Zeyneb Hafsa (İktisat Yayınları, 2017)
   İslam’ın finans sistemindeki en önemli yasağı olan ribâ, kendisine atfedilen önem açısından açık ve nettir. Bununla birlikte, bunun neden böyle olması gerektiği hususu bazı mülahazaları beraberinde gerektirmektedir. Bu ...
  • Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu: bildiri kitabı 

   Kudat, Aydın; Bulut, Mehmet; Candan, Abdurrahman; Haksever, Ahmet Cahid (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2018)
   Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürünüdür. Kültür ise tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve ...
  • Osmanlı dönemi Rumeli Para Vakıfları 

   Bulut, Mehmet; Çınar, Hüseyin; Ademi, Rahman; Demir, Ahmet; Kudat, Aydın; Doğan, Mehmet; Korkut, Cem; Çam, Mevlüt; Tuğrul, Mehmet (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019)
   Osmanlıların kurduğu devletin -üç kıtada- Asya, Afrika ve Avrupa'da altı asırdan fazla bir dönem devam etmesinde adalet anlayışı içindeki yönetim elitleriyle dürüst iş insanları ve gönüllü öncülerin bu coğrafyalarda ...
  • Tasarrufa dayalı finans 

   Dinç, Yusuf (Beta, 2019)
   Faizsiz finans sistemi, ekonomi içerisinde fon akışının, korunmanın ve likit yönetiminin temel araçları arasında önemli bir yer tutar. Faizsiz finansın belirli alanlarında çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen ...
  • II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Gelenek Ve Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu Bildiri Kitabı 

   Bulut, Mehmet; Kudat, Aydın (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2019)
   Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür. Kültür ise tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve ...
  • Challenges and impacts of religious endowments on global economics and finance 

   Buerhan Saiti (IGI Global, 2019)
   Poverty is one of the top problems the Muslim community faces today. A scholastic approach towards a solution based on the values and cultural contexts of the Muslim community holds great importance and significance to the ...
  • İslam ve ekonomi politik sistemler 

   Bangura , Abdul Karim (İktisat Yayınları, 2019)
   Bu kitap, Müslüman toplumların tarih boyunca işlemiş olan belli başlı ekonomi politik sistemlerini nasıl aşmış ve onlarla nasıl iştigal eylemiş olduğu hakkındadır. Bu bağlamda incelenen ekonomi politik sistemleri, merkantilizm, ...
  • Katılım bankacılığında risk: kâr-zarar ortaklığı enstrümanlarının analizi 

   Orhan, Zeyneb Hafsa (İktisat Yayınları, 2019)
   İslamî bankacılık fikri, faizsiz yapı ve kâr-zarar ortaklığı mekanizması olmak üzere iki temele dayanmaktadır. 1960’lı yıllardan beri mevcudiyetini sürdüren İslamî bankalar, günümüz küresel finans piyasasının aktörlerinden ...
  • İslam iktisadı perspektifinden faiz 

   Eğri, Taha; Orhan, Zeyneb Hafsa (İktisat Yayınları, 2019)
   Kur’an’da ve hadis literatüründe ribâ olarak adlandırılan şey(ler)in yasaklanmış olduğu konusunda Müslümanlar arasında aksi yönde görüşlere pek rastlanmamıştır. Tartışmaların ana eksenini, ribânın tanımı, türleri ve yasağının ...
  • Finansa giriş: teori, uygulama, güncel bilgiler ve alternatif bakış açıları 

   Orhan, Zeyneb Hafsa (Nobel Akademik Yayıncılık, 2020)
   Hacimli finansal yönetim kitaplarının ilk kısmında işlenen konuların ayrı bir şekilde Finansa Giriş adı altında toplandığı bu kitapta, finansa dair temel teorik bilgiler sade bir dille aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı ...
  • 40 soruda katılım bankacılığı 

   Orhan, Zeyneb Hafsa (İktisat Yayınları, 2020)
   İslam iktisadındaki uygulama ve kurumlarla ilgili olarak okuyucunun sorularına pratik, kısa ve nitelikli cevapların verildiği kitaplardan oluşan 40 Soruda Bilinmesi Gerekenler dizisinin ilk kitabı olan bu eserde; dünyada ...
  • İslam iktisadında para 

   Eğri, Taha; Orhan, Zeyneb Hafsa (İktisat Yayınları, 2020)
   Modern para sistemi, yol açtığı eşitsizlikleri düşündüğümüzde, İslam iktisadının temel tartışma konularından birisi olmaktadır. Paranın tarihsel gelişimine bakıldığında; mal paradan, fiat (kağıt) paraya geçiş şeklinde bir ...
  • Ekonominin temel konuları ve İslam ekonomisi 

   Orhan, Zeyneb Hafsa (İktisat Yayınları, 2021)
   Kavram olarak 1930larda ortaya çıkan İslam ekonomisi/iktisadı, 1970'lerden sonra teorik olarak da gelişmeye başlamış ve akademik bir çalışma alanı haline gelmiştir. Elinizdeki eser, ekonomiye dair temel mikro ve makro ...
  • İslam ve kapitalizm: küresel bir bakış açısı ve Türkiye perspektifleri 

   Kyoto University Islamic Economic Studies Project (KUISES), Graduate School of Asian and African Area Studies