Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Halime
dc.contributor.authorSunal, Zeynep
dc.date.accessioned2020-01-27T11:30:49Z
dc.date.available2020-01-27T11:30:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationSunal, Z. (2019). Protein jeliyle zenginleştirilmiş yaban mersini ilaveli fonksiyonel dondurmanın biyoerişebilirliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbtuc52ZInH2iM7IFnHA3UcJ5J43zBKBAPtRhfUFpYPjh
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1451
dc.description.abstractDondurma, süt ve ürünlerinin (süt, koyulaştırılmış süt, krema, tereyağı, süt tozu), içerisine stabilizatör, emülgatör, tatlandırıcı (sakkaroz, glikoz vb.), renk, aroma ve çeşni maddeleri ilave edilerek oluşan karışımın, özel ekipmanlar kullanılarak dondurulması ile elde edilen bir üründür. Günümüzde dondurma sektörü, gıda endüstrisi ve süt teknolojisi alanında en hızlı gelişen ve gün geçtikçe önemi artan dallardan biridir. Bu nedenle çalışmamızda her geçen gün tüketimi ve çeşidi artan besleyici değeri yüksek, insanlar tarafından severek tercih edilen, keyif veren lezzetli ve sağlıklı bir süt ürünü olan dondurmanın fonksiyonel özelliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle fenolik maddelerce zengin yaban mersini meyvesi 6 farklı konsantrasyondaki whey protein jeli içerisine hapsedilerek dondurma üretimi gerçekleştirilmiş ve in vitro sindirim sonrası fenolik madde miktarına ve duyusal kabul edilebilirliliğine bakılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda, protein jeli ile üretilen dondurma örneklerinin, ağız ortamından ince bağırsağa gidildikçe gallik asit cinsinden fenolik madde miktarının arttığı tespit edilmiştir. Kontrol numunesinde (protein jeli içermeyen yaban mersinli dondurma) ise fenolik madde miktarının en fazla ağız ortamında olduğu, ince bağırsak ortamına gidildikçe azaldığı görülmüştür. İn vitro sindirim sonrası fenolik madde miktarı ile ilgili yapılan istatistiki testler sonucunda protein jelli dondurma hem kendi arasında hemde kontrol(standart) numune ile anlamlı (p<0,05) bir fark oluşturduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIce cream is a product which is obtained from substances such as milk and milk products (milk, condensed milk, cream, butter, milk powder), stabilizer, emulsifier, sweetener (sucrose, glucose, etc.), color, aroma and flavoring substances by adding together as a mixture and then by freezing using special equipments. Today, the ice cream sector is one of the fastest growing branches of food industry and dairy milk technology. Therefore, in this study, it is aimed to increase the functional properties of ice cream which is a delicious and healthy dairy product which is consumed often and has an increased nutritive value. For this reason, blueberry fruit which is rich in phenolic substances was confined into 6 different concentrations of whey protein gel and ice cream production was performed and the amount and sensory acceptability of the phenolic substance was examined after in vitro digestion. As a result of our study, it was found that the ice cream samples which were produced with protein gel increased the amount of phenolic material in terms of gallic acid by going from the mouth to the small intestine. In the control sample (blueberry ice cream without protein gel), it was observed that the amount of phenolic substance was mostly in the oral environment and decreased when reached the small intestine. As a result of statistical tests on the amount of phenolic substances after in vitro digestion, it was found that ice cream with protein gel demonstrated a significant (p <0,05) difference either between itself and the control (standard) sample.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFonksiyonel dondurmaen_US
dc.subjectYaban mersinien_US
dc.subjectProtein jelien_US
dc.subjectBiyoerişebilirliken_US
dc.subjectFunctional freezingen_US
dc.subjectBlueberriesen_US
dc.subjectProtein gelen_US
dc.subjectBio accessibilityen_US
dc.titleProtein jeliyle zenginleştirilmiş yaban mersini ilaveli fonksiyonel dondurmanın biyoerişebilirliğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of bio accessibility of functional, enriched with protein gel bluberry ice creamen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorSunal, Zeynep


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record