Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGurbetoğlu, Ali
dc.contributor.authorÇubuk, Mustafa
dc.date.accessioned2020-01-29T12:09:48Z
dc.date.available2020-01-29T12:09:48Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.citationÇubuk, M. (2019). Toplam kalite yönetimi'nin ortaöğretimde verimli uygulanamayışının sosyo-psikolojik nedenleri (İstanbul Beyoğlu örneği) (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Mir2lXQK1dkmQ9Ige3PZbtX5E8Hw7XTgIe1vyUza4gvfOPzqibZnVYop9rx211TZ
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1464
dc.descriptionBu tez Marmara Üniversitesi ile ortak program kapsamında hazırlanmıştır. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ortak Yüksek Lisans Programı.en_US
dc.description.abstractÇalışmada, Türkiye’de ‘Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nin ortaöğretimde verimli uygulanamayışının sosyo-psikolojik nedenleri, İstanbul Beyoğlu ilçesi örneği üzerinden araştırılmaktadır. Araştırmanın amacı, TKY’nin okullarda daha verimli uygulanmasının önündeki engelleri ortaya koymaktır. Araştırmada eğitimin ana unsurlarından ve TKY’nin eğitim-öğretimdeki asıl sahiplenici ve uygulayıcı paydaşlarından biri kabul edilen öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Beyoğlu ilçesinde bulunan 6 okulda görev yapan 72 öğretmene, 20 sorudan oluşan sorular yöneltilmiş veya “Görüşme Formları” dağıtılarak, sorulara objektif cevaplar vermeleri istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; okul yöneticilerinin öğretmenleri TKY çalışmalarına yeterli düzeyde dahil etmedikleri, öğretmenlerin de TKY uygulamaları konusunda yeterli donanıma (teorik/pratik) sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; konunun MEB düzeyinde sahiplenilmesi ve idarecilerin de okulları demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractIt was investigated, researched, in the example of Beyoğlu town in Istanbul, sociopsychological causes why total quality management (TQM) in secondary education in Turkey can not be applied in the study. The aim of the research is to reveal the obstacles that TQM faces while being applied in schools. It is consulted on the opinions of teachers who are espeacially main eduacation factors and TQM’s main possessive and practitioner shareholder. Questionare of 20 questions are asked to 72 teachers who works in 6 schools in Beyoğlu or interview forms are distributed to them and they are asked to answer these questions objectively. According to the findings acquired, it is determined that school heads' teachers are not adequately included in TQM works and don't have enough (theorethical/practical) complements about TQM applications. In the result of work, it is suggested the subject to be owned with the level of MEB and managers to manage schools with a democratic participating aspect.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam kalite yönetimien_US
dc.subjectOrtaöğretimen_US
dc.subjectSosyo-psikolojik nedenleren_US
dc.subjectVerimen_US
dc.subjectTotal quality managementen_US
dc.subjectSecondary educationen_US
dc.subjectSocio-phychological causesen_US
dc.subjectEfficiencyen_US
dc.titleToplam kalite yönetimi'nin ortaöğretimde verimli uygulanamayışının sosyo-psikolojik nedenleri (İstanbul Beyoğlu örneği)en_US
dc.title.alternativeSocio-psychological causes whytotal guality managementcan't be productively appied in secondary schools İstanbul Beyoğlu sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorÇubuk, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record