Advanced Search
 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Ermeni meselesini yeniden konuşmak 

  Kaya, Beytullah (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2022)
  BU KİTAP NEDEN OKUNMALIDIR? Türkiye' de, Ermeni sorunu konusunda pek çok çalış-ma yapılmaktadır. Özellikle son yirmi yılda bu konuda önemli yol kat edilmiş durumdadır. Bu çalışma, Ermeni sorunu konusunda Türkiye'nin ...
 • Şeyhî’nin Husrev U Şîrîn Mesnevisi’ndeki savaş sahnelerinin tasviri 

  Güneş, Özlem (Sakarya Üniversitesi, 2016)
  Divan edebiyatı sadece aşk, âşık ve mâşuk üzerinde dönüp dolaşan kalıplaşmış konuları işleyen bir edebiyat değildir. Özellikle mesnevi nazım şekliyle yazılmış eserlerde hayatın birçok önemli kesiti gibi toplumların ...
 • Post-communist transition processes in Poland and Bulgaria 

  Ibish, Mevludin (Visions Magazine, 2019)
  After the fall of the Berlin wall in 1989, systematic political changes were happening in all communist societies. This moment, triggered new political developments, challenges, as well as democratic approaches through ...
 • Fundamentals of Greek nationalism: the case of national identity card 

  Ibish, Mevludin; Duman, Ahmet Hayri (Visions Magazine, 2020)
  This article shows that historical realities of Greek nationalism continue to be relevant today. Dual heritages of Greek nationalism, Byzantine (Orthodoxy) and ancient Greece, have been a source of different answers ...
 • Said Halim Paşa (1864-1921) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Said Halim Paşa, yakın tarihimizin önemli bir fikir ve devlet adamıdır. Köklü ve aristokrat bir aileden dünyaya gelmiştir. 19 Şubat 1864 tarihinde Kahire’de doğan Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu ve vezir Halim ...
 • Farabi (870-950) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Farabi, Müslüman dünyada felsefi düşünce içinde önemli bir yeri olan ve bu nedenle de “İkinci Muallim” (Muallim-i Sani) olarak adlandırılmış bir Müslüman filozoftur. Bu lakap, onun felsefi çizgisi hakkında bir fikir ...
 • Cemil Meriç (1916-1987) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Yetmişli yılların ortalarında Cemil Meriç, Jurnal’e kendini tanımlayan bir not düşer: “Kimim ben? Hayatını, Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” Bir başka yerde ise, “Başlıca işim düşünmek ve ...
 • Ali Şeriati (1933-1977) 

  Canatan, Kadir (Pınar Yayınları, 2016)
  Şöhreti, eserleri ve düşünceleri ülkesinin sınırlarını çoktan aşmış olan İranlı sosyolog Ali Şeriati, şüphesiz ki çağdaş İslâm düşüncesinin en özgün temsilcilerinden biridir. O, masa başı yazıp çizmeyi kendine iş edinmiş ...
 • Başka semtin çocukları filminde milliyetçilik ve Alevilik 

  Çökerdenoğlu, Recep (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Milletlerin güncel, tarihsel ve toplumsal dinamiklerinden beslenen sinema bazı yönlerden hegemonyasını kuranlar için baskı unsuru alabilirken sağladığı imkanlarla azınlıkta kalan, ötelenen ve ‘‘öteki’’leştirilen kesimlerin ...
 • Pandemi sürecinde dezavantajlı gruplar 

  Başaran, Emrah; Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
  NEÜ Yayınları’nın Pandemi Serisi, 2020 yılının aralık ayında yayımlanan Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönü-şümler (Fırsatlar, Tehditler ve Yeni Normaller) başlıklı kitabıyla baş-lamıştı. Bu çalışmada, pandeminin ...
 • Pandemi sürecinde dezavantajlı bir grup olarak üniversite gençleri ve bir kötülük problemi (teodise) olarak pandemi algiları 

  Canatan, Kadir (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2021)
  Bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde eğitim yapan üniversiteli gençlerin kötülük problemi (teodise) bağlamında pandemiyi nasıl algıladıkları ve yorumladıklarını açıklığa kavuşturmaktır. Bu araştırmada üniversite ...
 • İslamcı gençler ile İslamcı olmayan gençlerin mezhep algıları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma 

  Koyuncu, Ahmet Ayhan; Canatan, Kadir (Ahmet İshak DEMİR, 2021)
  Bu makale kendini İslamcı olarak tanımlayan gençlerle kendisini böyle tanımlamayan gençlerin mezhep olgusu karşısındaki algılarını ve tutumlarını karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Araştırma, sosyal medya kullanan 17-35 ...
 • Anakronik bir karşılaştırma: İbn-i Haldun ve Karl Max 

  Canatan, Kadir (Hece Yayınları, 2019)
  İbn-i Haldun, Batı dünyasında keşfedildiği zaman “tarihsel maddeciliğin öncüsü” 5 olarak karşılanmıştır. Bunun sebebi, onun toplumsal formasyonları açıklarken ekonomik güçlere önem vermiş olmasıdır. Özellikle şu cümleler ...
 • Kendi gözlerimizle görmek 

  Canatan, Kadir (Büyüyenay Yayınları, 2016)
  Gençleri hedef grup olarak seçen bu kitap, toplumumuzda en fazla zihin karışıklığının yaşandığı bir alanda onları bilgilendirmeye ve düşünmeye çağırıyor. Soru-cevap biçiminde diyaloglardan oluşan metin İslam'ı yeni bir ...
 • Hilafet nedir ne değildir? 

  Müslüman toplumların temel siyasal kurumu olan hilafet, yirminci yüzyılın başında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından ilga edilmişse de hâlen tartışılmaya devam etmektedir. Bu tartışmalarda sadece siyasi yönü ...
 • Beyan sosyolojisi: kitaptan hayata 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
  Sosyal bilimlerin yeniden ve kökten tartışmaya açıldığı bir zaman diliminde "Beyan Sosyolojisi" alı çalışmamızda yapmak istediğiniz şey oldukça basittir. eğer kiendi tarihimizde ürettiğimiz geleneksel/beyani bilimlerin ...
 • Beden ve beyan: hayattan kitaba 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2016)
  Elinizdeki çalışma, beden sosyolojisine bir giriş kitabı değildir. Bu çalışmada amacımız beden sosyolojisinin ne olduğunu anlatmaktan daha ziyade, beden sosyolojisine yeni bir yaklaşımı denemektir. “Beden ve Beyan”, “Beyan ...
 • Müslüman dünyada toplumsal değişme: medenileşme - modernleşme - mondializasyon 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2017)
  Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne ...
 • Muhafazakar endişe AİLE: kurumsal, tarihsel ve çağdaş bir yorum 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Aile, temel toplumsal kurumların başında gelmektedir. Siyaset, eğitim, hukuk ve ekonomi gibi diğer kurumlarla etkileşim içindedir. Bu toplumsal kurumları etkilediği gibi onlardan da etkilenir. Bu çalışmada aile, din ...
 • Başka inançlılar için İslam: nedir, ne değildir? 

  Canatan, Kadir (Mana Yayınları, 2018)
  Küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bunun kültürler ve dinler açısından bazı önemli sonuçları var. Avrupa Amerika ve Kanada gibi ülkelerde milyonlarca Müslüman yaşamasına rağmen ne yazık ki Müslümanlar kendilerini anlatma ve ...

View more