Advanced Search
 

Fakültemizde öğretimi yapılan tüm bölümlerde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre geniş bir seçimlik ders yelpazesi sunulmaktadır. Üniversite seçmeli derslerin yanı sıra bölüm seçmeli ve genel seçmeli olarak 8 yarıyıllık programın yaklaşık yarısı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Bunun öğrenciler için en önemli avantajı, tüm dersleri kendi bölümlerinden almaları durumunda derin bir uzmanlaşmaya sahip olabilecekleri gibi fakülte içi veya dışında ilgi duydukları bölümlerden ders aldıklarında ise kolaylıkla yan dal ve çift ana dal yapma imkânına sahip olmalarıdır. / In all departments of the Faculty, students are offered a wide range of elective courses according to their interests. Alongside the university elective courses, about half of the 8 semester program consists of elective courses as department elective and general elective. The most important advantage for the students is that they can have a deep specialization if they take all the courses from their own departments, but also have the opportunity to easily apply to minor or double major programs if they take lessons from the departments they are interested in or outside the faculty.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

View more