Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBardak, Musa
dc.contributor.authorTopaç, Nihat
dc.contributor.authorKirişçi, Murat
dc.contributor.authorÖzgenel, Mustafa
dc.date.accessioned2020-02-12T10:54:14Z
dc.date.available2020-02-12T10:54:14Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationBardak M., Topaç N., Kirişçi M., Özgenel M. (2017). Temel eğitim düzeyindeki çocukların soyut kavramları anlamlandırmalarının incelenmesi: nitel bir çalışma. III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Özet Kitabı / III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) Abstract Book, 138. Ankara: Gece Kitaplığı.en_US
dc.identifier.isbn9786052881156
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1544
dc.description* Musa Bardak. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. * Nihat Topaç. İstanbul Üniversitesi. * Murat Kirişçi. İstanbul Üniversitesi. * Mustafa Özgenel. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. * III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Özet Kitabı / III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) Abstract Book 10-11 Kasım, 2017 : Ankara, Türkiye.en_US
dc.description.abstractToplumların gelişmişlik düzeyi bireylerinin gelişmişlik düzeyi ile; başarılı, sağlıklı ve mutlu olması gibi niteliklerle doğru orantılıdır. Beklenen bu nitelikler için bireyin tüm gelişim alanlarına ait becerilerin mümkün olduğunca geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bireylerin, istenilen kazanımlara ulaşabilmesi için iletişim becerisi kritik bir role sahiptir. İletişim becerisinin geliştirilebilmesi için bilişsel ve dil gelişiminin, en az diğer gelişim alanları kadar desteklenmesi gerekmektedir. Bireyin etkileşimde olduğu insanların ne söylemek istediğini doğru anlaması iletişimde önemli bir husustur. Bu husus, kişinin kelime dağarcığı ve onu doğru kullanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Çocukların kelime dağarcığı doğumdan itibaren etkileşimde bulundukları çevreler sayesinde informal ve formal eğitim yoluyla gelişmektedir. Kelime dağarcığında bulunan somut ve soyut kavramların çocuk tarafından anlamlandırılması çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterir. Bu çalışma temel eğitim düzeyindeki çocukların soyut kavramlara yükledikleri anlamları araştırmak amacıyla yapılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubu okul öncesi dönemden anasınıfına devam eden, ilkokul döneminden tüm sınıflardan, ortaokul döneminden bir ve ikinci sınıfa devam eden çocuklardan 10’ar çocuk belirlenerek oluşturulacaktır. Çocuklar belirlenirken hepsinin aynı sosyo-ekonomik düzeyde olmasına dikkat edilecektir. Çocuklara araştırmacılar tarafından seçilen soyut kavramlardan oluşan veri toplama aracı yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanacaktır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGece Kitaplığıen_US
dc.relation.ispartofIII. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) Özet Kitabı / III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS) Abstract Booken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkulöncesi eğitimien_US
dc.subjectİlkokulen_US
dc.subjectOrtaokulen_US
dc.subjectBilişsel Gelişimen_US
dc.subjectDil Gelişimien_US
dc.subjectSoyut Kavramlaren_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleTemel eğitim düzeyindeki çocukların soyut kavramları anlamlandırmalarının incelenmesi: nitel bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeExamination of definitions of the abstract concepts of children at primary education level: a quality studyen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0001-5585-8002en_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0002-7276-4865en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.startpage138en_US
dc.identifier.endpage138en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBardak, Musa
dc.institutionauthorÖzgenel, Mustafa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record