Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBardak, Musa
dc.contributor.authorTopaç, Nihat
dc.contributor.authorKirişçi, Murat
dc.contributor.authorMertoğlu, Ercan
dc.contributor.authorAkyüz, Mehmet Hanifi
dc.date.accessioned2020-02-12T10:58:15Z
dc.date.available2020-02-12T10:58:15Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationBardak M., Topaç N., Kirişçi M., Mertoğlu E., Akyüz M. H. (2018). Okulöncesi dönem çocuğu olan anne ve babaların kaliteli vakit algıları. IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Özet Kitapçığı / IV. International Symposium on Educational Sciences Conference Abstracts, 149. Elazığ: ASOS Yayınları.en_US
dc.identifier.isbn9786052132289
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1546
dc.description* Musa Bardak. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye. * IV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Özet Kitapçığı / IV. International Symposium on Educational Sciences Conference Abstracts : 3-4-5 Mayıs, 2018 : Alanya.en_US
dc.description.abstractEğitimin temellerinin atıldığı en önemli ortam ailedir. Çocukların yaşamlarının ilerleyen yıllarında başta sosyal, duygusal ve bilişsel beceriler olmak üzere bütün gelişim alanlarında başarılı olabilmeleri için aile içinde gerçekleşen bu temel atma sürecinden en üst düzeyde verim alınmalıdır. Aile üyelerinin bunun bilincinde olarak hareket etmeleri olumsuz faktörlerin etkisini en aza indirecek ve bu duruma büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Formal eğitimin ana paydaşları olan okul ile öğrenci arasındaki etkileşimin sonuçlarının başarıya ulaşabilmesi için çocuğun aile ortamında deneyimlediği eğitimsel yaşantıların kalitesi kritik konumdadır. Çocuğun anne veya babasıyla kaliteli vakit geçirmesi; onlarla aynı ortamda olmasından öte, aynı eylemin bir parçası olması olarak tanımlanabilir. Aynı mekânda bulunarak karşılıklı hiçbir etkileşim içermeyen, farklı faaliyetlerde bulunmak yerine; çok basit bir faaliyeti etkileşim halinde birlikte gerçekleştirmek kaliteli vakit yoluyla çocuğun bütün gelişim alanlarına olumlu hizmet eder. Bu çalışma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuğu olan anne ve babaların çocukları ile kaliteli vakit geçirme algılarını araştırmak amacıyla yapılacaktır. Çalışma farklı sosyo-ekonomik düzeydeki anne ve babaların araştırma konusundaki düşüncelerinin karşılaştırılmasını da kapsayacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve araştırma deseni olarak olgubilim (fenomenoloji) çalışması kullanılacaktır. Araştırmanın çalışma grubunu okul öncesi eğitime devam eden çocuğu olup farklı ekonomik düzeylere sahip olan 30 anne-baba oluşturacaktır. Katılımcılar belirlenirken alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerden 10’ar anne-baba seçilecektir. Anne-babalara araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama aracı yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanacaktır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilecektir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherASOS Yayınlarıen_US
dc.relation.ispartofIV. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu Özet Kitapçığı / IV. International Symposium on Educational Sciences Conference Abstractsen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkulöncesi eğitimien_US
dc.subjectAnne-baba tutumlarıen_US
dc.subjectKaliteli vakiten_US
dc.subjectAile-çocuk etkileşimien_US
dc.titleOkulöncesi dönem çocuğu olan anne ve babaların kaliteli vakit algılarıen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0001-5585-8002en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorBardak, Musa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record