Advanced Search
 

Nursing Department Book Chapter Collection

Recent Submissions

 • Bakım yönetiminde bakım planları ve bakım rehberleri 

  Sarıkaya, Aklime (Palme Yayınevi, 2014)
  Kitap özeti: Bakım planı yapmak hemşirelerin en önemli rollerinden biridir. İnteraktif bir yaklaşım kullanarak, bu kitap bakım planının niçin bu kadar önemli olduğunun nedenlerini kuramsal ve uygulama yönü ile açıklamaktadır. ...
 • İnflamasyon ve enfeksiyonu etkileyen ilaçlar: İnflamasyon, enfeksiyon ve antimikrobiyal ajanların kullanımı 

  Sarıkaya, Aklime (Akademisyen Kitabevi, 2014)
  Kitap özeti: Öğrenme Hedefleri, öğrenciye; o bölümü okurken ve Hemşirelik Klinik Sınav Sorularını yanıtlarken, neleri öğrenmesi gerektiğini özetlemektedir. Her bölüm, hasta odaklı bir klinik senaryo ile başlamaktadır. Tüm ...
 • Ameliyathane hemşireliğinde temel kavramlar: 6. Kanıta Dayalı Uygulama 

  Sarıkaya, Aklime; Lash, Ayhan,Aytekin (Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği, 2015)
  Kitap özeti: Yirmibirinci yüzyılda sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler karşısında, toplumun sağlık beklentileri artmış ve bu beklentilerin karşılanmasında sağlık çalışanlarının da bu gelişime ayak uydurmaları zorunlu ...
 • Nöroşirürji Hemşireleri Derneği, tarihçe, misyon, vizyon ve bilimsel faaliyetleri 

  Sarıkaya, Aklime (Nobel Tıp Kitabevleri, 2015)
  Kitap özeti: Cerrahi hemşireliğinin temellerinden beslenen nöroşirürji hemşireliği büyüyen büyüdükçe çoğalan ve hasta bireyin bilişsel duyusal ve motor fonksiyonlarına dokunarak kaliteli yaşamını en üst düzeye ...
 • Acil servis hemşireliğinin kapsamı 

  Sarıkaya, Aklime; Deniz, Şanlı (Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
  Kitap özeti: Alanında lider olan ''Bir Bakışta (at a Glance )'' serisi, sağlık bakım alanındaki öğrenciler ve yeni mezun hemşireler arasında kısa ve basit yaklaşımları ve mükemmel örneklemeleri için oldukça idealdir. Her ...
 • Triyaj 

  Sarıkaya, Aklime; Deniz, Şanlı (Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
  Kitap özeti: Alanında lider olan ''Bir Bakışta (at a Glance )'' serisi, sağlık bakım alanındaki öğrenciler ve yeni mezun hemşireler arasında kısa ve basit yaklaşımları ve mükemmel örneklemeleri için oldukça idealdir. Her ...
 • Acil serviste triyaj 

  Deniz, Şanlı; Sarıkaya, Aklime (Nobel Tıp Kitabevleri, 2018)
  Kitap arka kapak: Bilgi teknolojilerinin ilerlemesiyle üretilen bilgide büyük bir artış söz konusu olmuştur. Bu hızlı ve fazla üretim aynı zamanda beraberinde hızlı tüketimi, bilgi kirliliğini ve bilginin kaybolması sorununu ...
 • Ağrı 

  Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda görülen ağrının tanımı ve sıklığı ile ilgili bilgi verilecek; ardından ağrı mekanizmalarına, ağrı sınıflandırmalarına ve ağrı nedenlerine yönelik kavramlara ...
 • Geriatrik değerlendirme : değerlendirme modelleri 

  Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde, öncelikle geriatrik değerlendirmede hedef kitle, amaçlar ve geriatrik değerlendirmeye duyulan gereksinim konuları ele alınacak, geriatrik değerlendirmede farklı yaklaşım ve ...
 • Sosyolojik yaşlanma teorileri 

  Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde yaşlı birey ile toplum arasındaki etkileşimleri inceleyen sosyolojik yaşlanma teorilerinden en yaygın olarak bilinen ve literatürde en çok tartışılan yaşamdan geri çekilme teorisi, ...
 • Beslenme durumu ve malnütrisyon 

  Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, yetersiz ve dengesiz beslenme kavramları ve yaşlılarda görülen yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları açıklanacaktır. ...
 • Biyolojik yaşlanma teorileri 

  Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde biyolojik yaşlanma teorilerinden en çok üzerinde durulan yaşam enerjisi teorisi, serbest radikaller teorisi, telomer teorisi, immün teorisi, hormon teorisi konusunda bilgi sahibi ...
 • Yaşlanma teorilerine giriş 

  Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlanma tanımlanacak, yaşlılığın sınıflandırılması yapılacak, tarihsel süreçte yaşlılık olgusuna ve demografik değişimlere değinilecek ve yaşlanma teorileri konusu anlatılacaktır. ...
 • Yaşlılık ve etik 

  Bahçecik, Ayşe Nefise (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde etiğin tanımı yapılacak, etik çeşitlerine ve temel etik ilkelere değinilecek; yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunlar, yaşlı istismar ve ihmali, istismar çeşitleri, yaşlı ayrımcılığı ...
 • Yaşlılarda psiko-sosyal sağlık sorunları 

  Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen depresyon, deliryum, demans, ve ihmal ve istismar konularına yer verilecektir. GİRİŞ: Yaşlı bireylerin sağlık sorunları, ekonomik sorunları yanında sosyal ...
 • Yaşlılarda fizyolojik sağlık sorunları 

  Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılarda sık görülen fizyolojik sağlık sorunlarından ağrı, malnütrisyon, üriner inkontinans, düşmeler, kırılganlık, uyku bozuklukları, basınç yaraları ve sarkopeniye değinilecektir. ...
 • Yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörler 

  Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde ilk olarak yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörlerin sınıflandırılmasına yer verilecek; ardından sağlığın kültürel, kişisel, sosyal, fiziksel, ekonomik belirleyicileri anlatılacaktır. ...
 • Yaşlılığa genel bakış 

  Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
  Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık tanımlanacak, ardından kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma anlatılacak, son olarak ...
 • Hemşirelikte inovasyon ve önemi 

  Yıldırım, Dilek (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2019)
  Öz: Hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayabilmek, bireysel, örgütsel ve mesleki yaşamı sürdürebilmek için organizasyonların, yöneticilerin, çalışanların ve hatta bireylerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri ...
 • Vajinal kuruluk 

  Yıldırım, Dilek (Nobel Tıp Kitabevleri, 2019)
  Kitap özeti: Kanser önemli bir sağlık sorunudur. Yönetiminde cerrahi tedavi radyoterapi kemoterapi hormototerapi ve immünoterapi gibi pek çok tedavi yaklaşımı tek başına ya da birbirleri ile kombine edilerek kullanılmaktadır. ...

View more