Gelişmiş Arama

Toplam kayıt 27, listelenen: 1-20

  • İnflamasyon ve enfeksiyonu etkileyen ilaçlar: İnflamasyon, enfeksiyon ve antimikrobiyal ajanların kullanımı 

   Sarıkaya, Aklime (Akademisyen Kitabevi, 2014)
   Kitap özeti: Öğrenme Hedefleri, öğrenciye; o bölümü okurken ve Hemşirelik Klinik Sınav Sorularını yanıtlarken, neleri öğrenmesi gerektiğini özetlemektedir. Her bölüm, hasta odaklı bir klinik senaryo ile başlamaktadır. Tüm ...
  • Bakım yönetiminde bakım planları ve bakım rehberleri 

   Sarıkaya, Aklime (Palme Yayınevi, 2014)
   Kitap özeti: Bakım planı yapmak hemşirelerin en önemli rollerinden biridir. İnteraktif bir yaklaşım kullanarak, bu kitap bakım planının niçin bu kadar önemli olduğunun nedenlerini kuramsal ve uygulama yönü ile açıklamaktadır. ...
  • Nöroşirürji Hemşireleri Derneği, tarihçe, misyon, vizyon ve bilimsel faaliyetleri 

   Sarıkaya, Aklime (Nobel Tıp Kitabevleri, 2015)
   Kitap özeti: Cerrahi hemşireliğinin temellerinden beslenen nöroşirürji hemşireliği büyüyen büyüdükçe çoğalan ve hasta bireyin bilişsel duyusal ve motor fonksiyonlarına dokunarak kaliteli yaşamını en üst düzeye ...
  • Ameliyathane hemşireliğinde temel kavramlar: 6. Kanıta Dayalı Uygulama 

   Sarıkaya, Aklime; Lash, Ayhan,Aytekin (Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği, 2015)
   Kitap özeti: Yirmibirinci yüzyılda sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler karşısında, toplumun sağlık beklentileri artmış ve bu beklentilerin karşılanmasında sağlık çalışanlarının da bu gelişime ayak uydurmaları zorunlu ...
  • Acil servis hemşireliğinin kapsamı 

   Sarıkaya, Aklime; Deniz, Şanlı (Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
   Kitap özeti: Alanında lider olan ''Bir Bakışta (at a Glance )'' serisi, sağlık bakım alanındaki öğrenciler ve yeni mezun hemşireler arasında kısa ve basit yaklaşımları ve mükemmel örneklemeleri için oldukça idealdir. Her ...
  • Triyaj 

   Sarıkaya, Aklime; Deniz, Şanlı (Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2017)
   Kitap özeti: Alanında lider olan ''Bir Bakışta (at a Glance )'' serisi, sağlık bakım alanındaki öğrenciler ve yeni mezun hemşireler arasında kısa ve basit yaklaşımları ve mükemmel örneklemeleri için oldukça idealdir. Her ...
  • Moulage in nursing education 

   Akman, Özlem; Sarıkaya, Aklime; Yıldırım, Dilek (Gece Kitaplığı, 2018)
   Moulage technique is considered a simple, useful, practical and low cost educational method that can be used in both simple simulators and complex scenarios in the education of healthcare professionals and getting real-like ...
  • Kanser ağrısı 

   Kitap hakkında: Kanser hastalarında palyatif bakım ile ilgili güncel ve kanıt değeri yüksek çalışma bulgularına ve konsensus toplantı sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Palyatif bakım uygulama alanlarında çalışan hemşirelere ...
  • Acil serviste triyaj 

   Deniz, Şanlı; Sarıkaya, Aklime (Nobel Tıp Kitabevleri, 2018)
   Kitap arka kapak: Bilgi teknolojilerinin ilerlemesiyle üretilen bilgide büyük bir artış söz konusu olmuştur. Bu hızlı ve fazla üretim aynı zamanda beraberinde hızlı tüketimi, bilgi kirliliğini ve bilginin kaybolması sorununu ...
  • Abdominal masajın konstipasyona etkisi 

   Yıldırım, Dilek; Akman, Özlem (Akademisyen Kitabevi, 2019)
   Konstipasyon bir hastalık değil, tanımı kişiye göre değişen, defekasyon frekansının azalması, sert dışkı, ıkınma, tamamlanmamış boşaltım hissi ile tanımlanan bir semptomdur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ...
  • Palyatif bakım hastalarında basınç yaralarının önlemesi ve hemşirenin rolü 

   Akman, Özlem; Yıldırım, Dilek (Akademisyen Kitabevi, 2019)
   Kitap içindekiler: Bölüm 1 Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi Bölüm 2 Perkütan Koroner Girişimler Ve Hemşirelik Bakımı Bölüm 3 Fiziksel Muayene Sürecine Hazırlık Bölüm 4 Hemşirelikte Dinlemenin Önemi Bölüm 5 ...
  • Vajinal kuruluk 

   Yıldırım, Dilek (Nobel Tıp Kitabevleri, 2019)
   Kitap özeti: Kanser önemli bir sağlık sorunudur. Yönetiminde cerrahi tedavi radyoterapi kemoterapi hormototerapi ve immünoterapi gibi pek çok tedavi yaklaşımı tek başına ya da birbirleri ile kombine edilerek kullanılmaktadır. ...
  • Hemşirelikte inovasyon ve önemi 

   Yıldırım, Dilek (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2019)
   Öz: Hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayabilmek, bireysel, örgütsel ve mesleki yaşamı sürdürebilmek için organizasyonların, yöneticilerin, çalışanların ve hatta bireylerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri ...
  • Yaşlılığa genel bakış 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık tanımlanacak, ardından kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma anlatılacak, son olarak ...
  • Yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörler 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde ilk olarak yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörlerin sınıflandırılmasına yer verilecek; ardından sağlığın kültürel, kişisel, sosyal, fiziksel, ekonomik belirleyicileri anlatılacaktır. ...
  • Yaşlılarda fizyolojik sağlık sorunları 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılarda sık görülen fizyolojik sağlık sorunlarından ağrı, malnütrisyon, üriner inkontinans, düşmeler, kırılganlık, uyku bozuklukları, basınç yaraları ve sarkopeniye değinilecektir. ...
  • Yaşlılarda psiko-sosyal sağlık sorunları 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen depresyon, deliryum, demans, ve ihmal ve istismar konularına yer verilecektir. GİRİŞ: Yaşlı bireylerin sağlık sorunları, ekonomik sorunları yanında sosyal ...
  • Yaşlılık ve etik 

   Bahçecik, Ayşe Nefise (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde etiğin tanımı yapılacak, etik çeşitlerine ve temel etik ilkelere değinilecek; yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunlar, yaşlı istismar ve ihmali, istismar çeşitleri, yaşlı ayrımcılığı ...
  • Biyolojik yaşlanma teorileri 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde biyolojik yaşlanma teorilerinden en çok üzerinde durulan yaşam enerjisi teorisi, serbest radikaller teorisi, telomer teorisi, immün teorisi, hormon teorisi konusunda bilgi sahibi ...
  • Yaşlanma teorilerine giriş 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlanma tanımlanacak, yaşlılığın sınıflandırılması yapılacak, tarihsel süreçte yaşlılık olgusuna ve demografik değişimlere değinilecek ve yaşlanma teorileri konusu anlatılacaktır. ...