Advanced Search

Now showing items 1-20 of 20

  • Abdominal masajın konstipasyona etkisi 

   Yıldırım, Dilek; Akman, Özlem (Akademisyen Kitabevi, 2019)
   Konstipasyon bir hastalık değil, tanımı kişiye göre değişen, defekasyon frekansının azalması, sert dışkı, ıkınma, tamamlanmamış boşaltım hissi ile tanımlanan bir semptomdur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ...
  • Ağrı 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda görülen ağrının tanımı ve sıklığı ile ilgili bilgi verilecek; ardından ağrı mekanizmalarına, ağrı sınıflandırmalarına ve ağrı nedenlerine yönelik kavramlara ...
  • Beslenme durumu ve malnütrisyon 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, yetersiz ve dengesiz beslenme kavramları ve yaşlılarda görülen yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları açıklanacaktır. ...
  • Biyolojik yaşlanma teorileri 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde biyolojik yaşlanma teorilerinden en çok üzerinde durulan yaşam enerjisi teorisi, serbest radikaller teorisi, telomer teorisi, immün teorisi, hormon teorisi konusunda bilgi sahibi ...
  • Geriatrik değerlendirme : değerlendirme modelleri 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde, öncelikle geriatrik değerlendirmede hedef kitle, amaçlar ve geriatrik değerlendirmeye duyulan gereksinim konuları ele alınacak, geriatrik değerlendirmede farklı yaklaşım ve ...
  • Hemşirelikte inovasyon ve önemi 

   Yıldırım, Dilek (Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, 2019)
   Öz: Hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayabilmek, bireysel, örgütsel ve mesleki yaşamı sürdürebilmek için organizasyonların, yöneticilerin, çalışanların ve hatta bireylerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri ...
  • Kanser ağrısı 

   Kitap hakkında: Kanser hastalarında palyatif bakım ile ilgili güncel ve kanıt değeri yüksek çalışma bulgularına ve konsensus toplantı sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Palyatif bakım uygulama alanlarında çalışan hemşirelere ...
  • Kateter bakımı 

   Kitap özeti: Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (EBMT) Türkiye Hemşire Grubu (THG) ilk konsensus toplantısı kemik iliği nakli hemşireliğinde uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla Prof.Dr. Gülbeyaz ...
  • Moulage in nursing education 

   Akman, Özlem; Sarıkaya, Aklime; Yıldırım, Dilek (Gece Kitaplığı, 2018)
   Moulage technique is considered a simple, useful, practical and low cost educational method that can be used in both simple simulators and complex scenarios in the education of healthcare professionals and getting real-like ...
  • Oral Mukozit 

   Kitap özeti: Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği (EBMT) Türkiye Hemşire Grubu (THG) ilk konsensus toplantısı kemik iliği nakli hemşireliğinde uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla Prof.Dr. Gülbeyaz ...
  • Palyatif bakım hastalarında basınç yaralarının önlemesi ve hemşirenin rolü 

   Akman, Özlem; Yıldırım, Dilek (Akademisyen Kitabevi, 2019)
   Kitap içindekiler: Bölüm 1 Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi Bölüm 2 Perkütan Koroner Girişimler Ve Hemşirelik Bakımı Bölüm 3 Fiziksel Muayene Sürecine Hazırlık Bölüm 4 Hemşirelikte Dinlemenin Önemi Bölüm 5 ...
  • Sosyolojik yaşlanma teorileri 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? Bu bölümde yaşlı birey ile toplum arasındaki etkileşimleri inceleyen sosyolojik yaşlanma teorilerinden en yaygın olarak bilinen ve literatürde en çok tartışılan yaşamdan geri çekilme teorisi, ...
  • Vajinal kuruluk 

   Yıldırım, Dilek (Nobel Tıp Kitabevleri, 2019)
   Kitap özeti: Kanser önemli bir sağlık sorunudur. Yönetiminde cerrahi tedavi radyoterapi kemoterapi hormototerapi ve immünoterapi gibi pek çok tedavi yaklaşımı tek başına ya da birbirleri ile kombine edilerek kullanılmaktadır. ...
  • Yaşlanma teorilerine giriş 

   Özer, Zülfünaz (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlanma tanımlanacak, yaşlılığın sınıflandırılması yapılacak, tarihsel süreçte yaşlılık olgusuna ve demografik değişimlere değinilecek ve yaşlanma teorileri konusu anlatılacaktır. ...
  • Yaşlılarda fizyolojik sağlık sorunları 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılarda sık görülen fizyolojik sağlık sorunlarından ağrı, malnütrisyon, üriner inkontinans, düşmeler, kırılganlık, uyku bozuklukları, basınç yaraları ve sarkopeniye değinilecektir. ...
  • Yaşlılarda psiko-sosyal sağlık sorunları 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen depresyon, deliryum, demans, ve ihmal ve istismar konularına yer verilecektir. GİRİŞ: Yaşlı bireylerin sağlık sorunları, ekonomik sorunları yanında sosyal ...
  • Yaşlılığa genel bakış 

   Bölüktaş, Rukiye Pınar (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde öncelikle geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık tanımlanacak, ardından kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma anlatılacak, son olarak ...
  • Yaşlılık ve etik 

   Bahçecik, Ayşe Nefise (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde etiğin tanımı yapılacak, etik çeşitlerine ve temel etik ilkelere değinilecek; yaşlılarda karşılaşılabilecek etik sorunlar, yaşlı istismar ve ihmali, istismar çeşitleri, yaşlı ayrımcılığı ...
  • Yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörler 

   Yıldırım, Dilek (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2019)
   Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?: Bu bölümde ilk olarak yaşlılıkta sağlığı etkileyen faktörlerin sınıflandırılmasına yer verilecek; ardından sağlığın kültürel, kişisel, sosyal, fiziksel, ekonomik belirleyicileri anlatılacaktır. ...
  • Yetişkin yoğun bakım ünitelerinde basınç yaralarını önlemede kullanılan risk değerlendirme ölçekleri 

   Akman, Özlem; Yıldırım, Dilek (İKSAD Publishing House, 2021)
   Basınç yaraları, genellikle kemik çıkıntılar üzerindeki deri ve/veya derin dokularda basınç veya basınca eşlik eden sürtünme ve yırtılma sonucu gelişen lokal yaralanmalardır (The US National Pressure Ulcer Advisory Panel ...