Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorElmacı, Davut
dc.contributor.authorMilligan, Ian
dc.date.accessioned2020-07-21T15:39:57Z
dc.date.available2020-07-21T15:39:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationElmacı, D., Milligan, I. (2020). Examination of the career and work adaptability levels of care leavers. Sosyal Çalışma Dergisi, 4(1), 1-11.en_US
dc.identifier.issn2587-1412
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1659
dc.description* Davut Elmacı. Dr. – Amasya University, Amasya Turkey - ORCID: 0000-0001-9712-0727 * Ian Milligan. Dr. – University of Strathclyde, Glasgow, UK - ORCID: 0000-0003-3514-746X * This study was presented as oral presentation at International Learning, Teaching and Educational Research Congress (ILTER) in 2018 in Amasya, Turkey. * Sorumlu yazar: e-mail: davut.elmaci@amasya.edu.tren_US
dc.description.abstractCareer adaptability is important in the adaptation of care leavers to social life. The objective of this study was to examine of the career and work adaptability level of care leavers working in public bodies. This research is a cross-sectional study within the general screening model. Data was obtained from 91 care leavers who work in public bodies in Amasya province in Turkey. The Career and Economic Status Survey and Career and Work Adaptability Scale was used in collecting data. Results indicated that 67% of the participants were mostly satisfied with their workplaces. 64.8% of the participants were mostly satisfied with their work, 56% were mostly satisfied with their managers, and 70.3% were mostly satisfied with their colleagues. The overall career and work adaptability levels of care leavers are at a good level, but the ability to act cooperatively is greater. It is believed that the results will guide the policies towards care leavers.en_US
dc.description.abstractKoruma altında yetişenlerin sosyal hayata uyumlarında kariyer uyumu önemlidir. Bu araştırmada, kamu kurumlarında çalışan koruma altından ayrılan bireylerin iş ve meslek hayatına uyum düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma genel tarama modelinde kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, koruma altından ayrılan ve Amasya ilinde kamu kurumlarında çalışan 91 kişiden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kariyer ve ekonomik durum anketi ile iş ve meslek hayatına uyum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, katılımcıların %67'sinin çoğunlukla iş yerlerinden memnun olduklarını göstermektedir. Katılımcıların %64.8'i işlerinden çoğunlukla memnun, %56'sı yöneticilerinden çoğunlukla memnun, %70.3'ü çalışma arkadaşlarından çoğunlukla memnundur. Koruma altından ayrılan bireylerin iş ve meslek hayatına uyumları iyi düzeydedir ancak işbirlikli hareket etme yetenekleri daha yüksektir. Araştırma bulgularının koruma altında yetişenlere yönelik politikalara yol göstereceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSosyal Çalışma Dergisi | Turkish Journal of Social Worken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCare leaversen_US
dc.subjectChildren in careen_US
dc.subjectCareer adaptabilityen_US
dc.subjectSocial policyen_US
dc.subjectKoruma altından ayrılanlaren_US
dc.subjectKoruma altındaki çocuklaren_US
dc.subjectKariyer uyumuen_US
dc.subjectSosyal politikaen_US
dc.titleExamination of the career and work adaptability levels of care leaversen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridDavut Elmacı |0000-0001-9712-0727en_US
dc.authoridIan Milligan |0000-0003-3514-746Xen_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record