Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Helal ve güvenilir gıda 

  Türker, Selman (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi, 2020)
  Bütün inanç sistemlerinde insan yaşantısını düzenlemeye yönelik bazı yazılı veya yazılı olmayan kurallar vardır. Örneğin, yiyecek ve içecekler ile ilgili çoğu inanışta uygun görülen, övülen ve reddedilen bazı gıdalar ...
 • Kurban ibadeti ve bazı güncel meseleler 

  Boran, Mustafa (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi, 2020)
  Kurban, bütün ümmetlere meşru kılınmış, İslam dininin nişanelerinden sayılan mali bir ibadettir. Nisap miktarı malı olan her Müslümana kesmesi emredilen, asaleten veya vekâleten ifası mümkün olan bir vecibedir. ...
 • Gıda bileşenlerinin orijin tespiti analizlerinde kullanılan yöntemler 

  Ermiş, Ertan; Salleh, Hamzah Mohd (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi, 2020)
  Son yıllarda tüketicilerin, tükettikleri gıdaların kompozisyonlarını bilme farkındalıkları giderek artmaktadır. Helal gıdalarla ilgili fıkhi kurallar gereğince, gıdaların helal kabul edilebilmeleri için, gıda maddelerinin ...
 • Koşineal (Karmin) ve şellak üretimi ve helallik açısından değerlendirme 

  Küçüköner, Erdoğan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi, 2020)
  Gıda katkı maddeleri, renklendirmek, tatlandırmak ya da gıdaların muhafazasına yardımcı olmak gibi bazı teknolojik fonksiyonları yerine getirmek amacıyla yiyecek ve içeceklerde yoğun bir şekilde kullanılan maddelerdir. Bir ...
 • İslam perspektifinden obezite ve helal hayat 

  Elgün, Adem; Yetim, Hasan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi, 2020)
  Obezite genetik ve/veya yanlış/dengesiz beslenme ile hareketsiz bir yaşam tarzının sonucu olarak fazla enerjinin vücutta yağ dokusu halinde birikmesi ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Obezite ve ilişkili kronik ...
 • Fıkhi açıdan helal gıdanın temel ilkeleri 

  Köse, Saffet (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezi, 2020)
  Helal ve haram, varlıkla ilişkisinin sınırını çizdiği için bir Müslümanın hayatında en önemli iki kavramdır. Kişinin helal-harama gösterdiği özen ya da özensizlik bir başka ifade ile duyarlılık ya da duyarsızlık onun ...