Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTürker, Selman
dc.date.accessioned2020-08-24T08:12:00Z
dc.date.available2020-08-24T08:12:00Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationTürker, S. (2020). Helal ve güvenilir gıda. Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 85-97.en_US
dc.identifier.issn2687-5551
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1669
dc.description* Selman Türker. selmanturker@gmail.com. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya, Türkiye. * Bu çalışmanın bir bölümü, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi yönetim kurulunun 26\12\2017 tarih ve 2017\28.209 (b) sayılı kararı ile düzenlenen “Helal ve Güvenilir Gıda Çalıştayı”nda bildiri olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractBütün inanç sistemlerinde insan yaşantısını düzenlemeye yönelik bazı yazılı veya yazılı olmayan kurallar vardır. Örneğin, yiyecek ve içecekler ile ilgili çoğu inanışta uygun görülen, övülen ve reddedilen bazı gıdalar bulunmaktadır. Özellikle Müslümanlık, Musevilik ve Hıristiyanlık kapsamında incelendiğinde bu durum hakkında birçok farklı kaynağa ait incelemelerin olduğu görülmektedir. Farklı inanışlarda yasaklanan gıda maddeleri farklı ya da zaman zaman aynı da olabilmektedir. Günümüz teknolojisi, üretim teknikleri ve katkı maddeleri açısından durum değerlendirildiğinde İslam dininde ‘Helal Gıda’ ve Musevilikte ise ‘Koşer Gıda’ kavramlarının önemi belirginleşmektedir. Helal gıda, İslam dinine göre yenilmesine içilmesine izin verilen gıdalardır ki, çiftlikten ve tarladan alınan ürünlerin soframıza gelinceye kadar tümüyle İslami kurallara uygun olarak hazırlanmış olmasını ifade eder. Helal gıda; İslam dini, dolayısıyla hijyen ve sağlık bakımından mahzursuz anlamına da gelebilir. Kur’an, sünnet ve kıyas yolu ile birlikte günümüzde birçok gıda hammaddesi ya da katkı maddelerinin durumu netlik kazanabilmektedir. Helal gıda ve güvenli gıda arasında önemli bir ilişkinin olduğu da ortaya çıkmaktadır. Gıda katkı maddeleri, helal gıda kapsamında en sorunlu alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmada, helal gıda, sağlıklı gıda ve güvenli gıda kavramları çerçevesinde semavi dinlere göre haram gıdalar ile İslam dininde helallik açısından en çok tartışılan gıda katkı maddeleri kısaca değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn all beliefs, there are some written or non-written rules governing human life. There are some foods that are considered praiseworthy and forbidden in most beliefs among the food and beverages. Especially when examined in the context of Islam, Judaism and Christianity, it is seen that there are many judgments about these rules. Foodstuffs that are forbidden in different beliefs are usually different or are occasionally similar. When we evaluate the situation in terms of today's technology, production techniques and additives, the concepts of 'Halal Food' in Islamic religion and 'Kosher Food' in Judaism becomes clear. The definition of Halal food, according to the Islam; the foods that are allowed to eat. Halal refers to the preparation of foods under Islamic rules, from the field, to the dinner table. Halal food means that the item has no conflict in religious rules, hygienic and health aspects. Nowadays, the Halal status of many foodstuffs, raw materials or additives can be clarified by Qur'an, Sunnah and Comparison (qiyas), it also turns out that there is a significant relationship between Halal Food and Safe Food. Additionally, food additives are the most problematic area in the halal food area. In this review, Halal Food, Healthy Food and Food Safety concepts have been evaluated according to the divine religions, especially the Islam.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Helal Gıda Ar-Ge Merkezien_US
dc.relation.ispartofHelal ve Etik Araştırmalar Dergisi / Journal of Halal and Ethical Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHelal gıdaen_US
dc.subjectSağlıklı gıdaen_US
dc.subjectGıda güvenliğien_US
dc.subjectHalal fooden_US
dc.subjectHealthy fooden_US
dc.subjectFood safetyen_US
dc.titleHelal ve güvenilir gıdaen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridSelman Türker |0000-0003-1233-7906en_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record