Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorVatansever Bayraktar, Hatice
dc.contributor.authorKarakülçe, Necati
dc.date.accessioned2020-09-23T11:14:39Z
dc.date.available2020-09-23T11:14:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn2149-0821
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1723
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4849
dc.description1Bu çalışma İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Necati Karakülçe’nin Doç. Dr. Hatice Vatansever Bayraktar’ın danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ilkokul yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi tutumlarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin ve ilkokul yöneticilerinin tutumları mevcut şekliyle belirlemek amaçlandığı için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan devlet okullarında ve özel okullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ve ilkokul yöneticileri, örneklemini ise Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinde bulunan devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan 337 sınıf öğretmeni ve 107 ilkokul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Değerler Eğitimi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucundan elde edilen verilere göre; sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının olumlu olduğu, yaşa, cinsiyete, medeni duruma, okulda çalıştığı süreye, eğitim düzeyine ve görev yaptıkları ilçeye göre değişkenlik göstermediği, mesleki kıdeme göre ise; 1-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik tutumlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu, özel okullarda çalışan sınıf öğretmenlerinin tutumlarının devlet okulunda çalışan sınıf öğretmenlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlkokul yöneticilerinin ise değerler eğitimine yönelik tutumlarının sınıf öğretmenlerine göre daha olumlu olduğu, cinsiyete, medeni duruma, eğitim düzeyine, görev yaptıkları okul türüne ve görev yaptıkları ilçeye göre değişkenlik göstermediği, yaşa göre 22-30 yaş arası ilkokul yöneticilerinin tutumlarının diğer yaş gruplarına göre daha olumlu olduğu, mesleki kıdeme göre 1- 10 ve 11-15 arası mesleki kıdeme sahip ilkokul yöneticilerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu, okuldaki çalışma süresine göre ise 1-5 yıl arası görev yapan ilkokul yöneticilerinin değerler eğitimine yönelik tutumlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the attitudes of primary school teachers and principals’ regarding the values education. In the research, which was organised according to the scientific screening model, the following sub questions have been searched. 1- Which level do primary school teachers have towards attitudes of values education? 2- Do the attitudes of primary school teachers towards values education differentiate according to their age, gender, marital status, professional seniority, uptime at school, level of education, type of the school they work for and the districts they work for? The universe of the study is constituted by primary school teachers who work in public schools and private schools that in Bağcılar, Bahçelievler and Bakırköy districts of Istanbul in 2017- 2018 school year. 337 primary school teachers who work in this districts constitute the sample. In research, “Values Education Attitude Scale” was used for obtaining data. Primary school teachers’ attitude scores which applied in schools, related to values education not at the highest level, it reveals that teachers perceived values education applied in school positive. There is no significant difference between primary school teachers’ attitudes toward values education with respect to age, gender, marital status, working time in the school, education level and the district they work. It was found that there is a significant difference in primary school teachers’ attitudes related with values education as interdepend their occupational seniority. Attitude points related to values education of teachers which have experience from 1 to 10 year are higher than teachers which have experience from 11 to 15 years. The attitudes of primary school principals towards values education were found to be more favorable than that of primary school teachers, and they did not differ according to gender, marital status, education level, type of school they served, and district where they work. According to age, the attitudes of primary school principals between 22-30 years old are more positive than other age groups. According to the professional seniority, the attitudes of the primary school principals between 1-10 and 11-15 are higher than the others. According to the working time in the school, it was concluded that the attitudes of the primary school principals who work between 1-5 years were higher than the other groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÖzcan Bayraken_US
dc.relation.ispartofSosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciencesen_US
dc.identifier.doi10.16990/SOBIDER.4849en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDeğeren_US
dc.subjectDeğerler eğitimien_US
dc.subjectYöneticien_US
dc.subjectSınıf öğretmenien_US
dc.subjectDeğerler eğitimi tutumuen_US
dc.titleİlkokul yöneticilerinin ve sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi tutumlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeINVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ AND PRINCIPALS’ ATTITUDES TOWARDS VALUES EDUCATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridHatice VATANSEVER BAYRAKTAR |0000-0002-0458-3405en_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.startpage137en_US
dc.identifier.endpage157en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorVatansever Bayraktar, Hatice


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record