Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Fadime
dc.contributor.authorŞengül, Halil
dc.contributor.authorÇapar, Haşim
dc.contributor.authorBulut, Arzu
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:16Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2630-6425
dc.identifier.issn2630-6425
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/jtracom.2019-64956
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJNE1ESXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/1960
dc.description.abstractObjective: The study was carried out to develop a “scale of application to complementary medicine applications” to measure the behaviour of the reasons for applying to complementary medicine applications at the individual level. Material and Methods: This study was carried out in June 2017-December 2017 with 387 patients who applied to a medical centre operating in Bursa province for complementary medicine applications. The data were obtained with a personal data sheet and a draft scale of application to 46-point complementary medical applications. For draft scale; descriptive factor analysis was performed for surface validity, expert evaluation, the correlation between the materials and Cronbach Alpha values for internal consistency/ reliability, and structural validity. Results: Scope validity index of the scale as a result of the expert evaluation. 0.92. The correlation values between the scales are r=0.47-0.80, Cronbach Alpha=0.97. Kaiser-Meyer Olkin value of your scale=0.94, Bartlett test ?2 =16566.489; p=0.000, and the 45-item single factor, accounting for 47% of the total variance explained. Conclusion: This scale is a reliable and valid measurement tool in determining the reasons for applying complementary medicine to individuals.en_US
dc.description.abstractAmaç: Araştırma Türk kültürüne uygun, birey düzeyinde tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvuru nedenlerine yönelik davranışları ölçmek için bir “Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Başvuru Ölçeği” geliştirmek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Metodolojik tipte bir çalışma olan bu araştırma, Bursa ilinde tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili faaliyet gösteren bir tıp merkezine işlem için başvuran 387 hasta ile Haziran 2017-Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veriler kişisel bilgi formu ve 46 maddelik tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvuru taslak ölçek ile elde edildi. Taslak Ölçek için; meslektaş görüşleri ile yüzey geçerliliği, uzman değerlendirmesi yapılarak kapsam geçerliği, iç tutarlılığı/güvenirlilik için maddeler arasında korelasyon ve Cronbach Alpha değerlerinin hesaplanması, yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi yapıldı. Bulgular: Uzman değerlendirmesi sonucunda ölçeğin Kapsam geçerlilik ineksi. 0,92 olarak saptandı. Ölçek maddeleri arasındaki korelasyon katsayıları r=0,47-0,80, Cronbach Alpha değeri=0,97 olarak tespit edildi. Ölçeğin Kaiser-Meyer Olkin değeri=0,94, Bartlett test sonucu ?2 =16566,489; (p?0,001) ve ölçeğin 45 maddelik tek faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın %47 olduğu saptandı. Sonuç: Bu ölçeğin, bireylerin tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvuru nedenlerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Klinikleri
dc.relation.ispartofGeleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisien_US
dc.identifier.doi10.5336/jtracom.2019-64956en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHealth behavioursen_US
dc.subjectComplementary medicine
dc.subjectAlternative medicine
dc.subjectTraditional medicine
dc.subjectScale development
dc.subjectSağlık davranışı
dc.subjectTamamlayıcı tıp
dc.subjectAlternatif tıp
dc.subjectGeleneksel tıp
dc.subjectÖlçek geliştirme
dc.titleCauses for Applications to Complementary Medicine Practices: A Scale Development Studyen_US
dc.title.alternativeTamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Başvuru Nedenleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridHalil Şengül| 0000-0001-5745-0369
dc.authoridFadime Çınar| 0000-0002-9017-4105
dc.authoridArzu Bulut| 0000-0001-7362-5667
dc.authoridHaşim Çapar| 0000-0001-7056-7879
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorÇınar, Fadime
dc.institutionauthorŞengül, Halil
dc.institutionauthorÇapar, Haşim
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;Üsküdar Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record