Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPınar, Recep İbrahim
dc.contributor.authorKökalan, Özgür
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:32Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPINAR, R. İ., & KÖKALAN, Ö. (2017). THE EFFECTS OF DRAMA TRAINING ON INTERPERSONAL MANAGEMENT SKILL OF MANAGERS, bmij, (2017), 5(2): 293-313 doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v5i2.96
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.issn2148-2586
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRd09UQXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2015
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15295/bmij.v5i2.96
dc.description.abstractDrama eğitiminin yöneticilerin beşeri ilişkiler yeteneği üzerindeki etkisinin incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırmada deney kontrol grubu kullanılmı ştır. Araştırmada 10'u deney grubuna, 10'u kontrol grubuna dâhil olan toplam 20 yönetici, örneklem olarak seçilmiştir. Deney grubuna dâhil olan katılımcılara uzman bir eğitmenle drama eğitimi verilmiş ve daha sonra eğitimin etkileri nicel yollarla değerlendirilmiştir. Nicel araştırma kapsamında hem deney hem de kontrol grubuna dâhil olan katılımcılara eğitiminin öncesinde yöneticilerin beşeri ilişkiler yeteneğini belirlemek için anket uygulanmıştır. Aynı anket eğitiminin sonrasında tüm katılımcılara bir kere daha uygulanmış ve eğitimin deney grubuna dâhil olan katılımcılar üzerindeki etkileri bir nicel yazılım programı olan SPSS 20.0 ile tespit edilmiştir. Yapılan nicel araştırmaların sonucunda eğitimi alan katılımcıların beşeri ilişkiler yeteneğinin geliştiği saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to examine the effects of drama training on interpersonal management sk ill of managers. An experimental study was conducted in this research. The participants of the study were 20 managers divided into 10 as an experimental group and 10 as a control group. The drama training wa s given to participants of the experimental group by a specialist trainer and then the effects of this training were analyzed by quantitative research methods. In the quantitative research, a questionnaire that was used to determine the interpersonal management sk ill of managers was conducted before the training for both the participants of the experimental group and control group. In order to determine the effects of drama training, the same questionnaire was again conducted to all participants after the t raining and the effects of training on the participants of the experimental group were analyzed by a quantitative software program called as SPSS 20.0. According to research results, it was proved that the interpersonal management sk ill was developed becau se of drama training.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherSosyal Bilimler Araştırmaları Derneği
dc.relation.ispartofBusiness and Management Studies: An International Journalen_US
dc.identifier.doi10.15295/bmij.v5i2.96
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDrama trainingen_US
dc.subjectThe interpersonal management skillen_US
dc.subjectEmpathy
dc.subjectDrama eğitimi
dc.subjectBeşeri ilişkiler yeteneği
dc.subjectEmpati
dc.titleThe effects of drama training on interpersonal management skill of managersen_US
dc.title.alternativeDrama eğitiminin yöneticilerin beşeri ilişkiler yeteneği üzerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridÖzgür Kökalan |0000-0003-2372-9198
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage293en_US
dc.identifier.endpage313en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKökalan, Özgür
dc.department-tempİstanbul University;İstanbul Sabahattin Zaim Universityen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record