Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Gülçin
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:35Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-851X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpReE9EUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2025
dc.description.abstractHasılat, şirket performansını değerlendirmek isteyen yatırımcılar ve pay sahipleri için temel performans göstergelerinden biridir. Hasılatın tespiti genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri açısından önemli bir konudur. Hasılatın muhasebeleştirilmesi şirketlerin karşılaştıkları önemli bir sorun olmakta ve denetimin riskli konularının başında gelmektedir. Hem vergi mevzuatımızda hem de uluslararası standartlarda hasılatın tanımı ve tespiti ayrı ayrı ele alınmıştır. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerde yaşanan muhasebe skandalları hileli finansal raporlamanın önemini ve bu konuya ilişkin denetçilerin sorumluluklarını gözler önüne sermiştir. Bağımsız denetim standartları denetçinin hileye karşı sorumluluğunu ayrı bir standartta ele almaktadır. Bu çalışmada hasılatın muhasebeleştirilmesi sürecinde karşılaşılan hileler ve hileye ilişkin denetçinin sorumluluğu ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractRevenue is one of the key performance indicators for investors and shareholders who want to evaluate company performance. In addition, the recognition of revenue is an important issue in terms of generally accepted accounting principles. Accounting for revenue is an important problem faced by companies and is one of the risk issues of audit. Both in our tax legislation and international standards, the definition and determination of revenue are handled separately. Accounting scandals in large-scale enterprises in recent years have highlighted the importance of fraudulent financial reporting and the responsibilities of auditors at this point. Independent auditing standards also address responsibility of auditors for fraud separately. In this study, revenue recognition frauds and the role of the auditor at those fraud are discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMaliye Hesap Uzmanları Derneği
dc.relation.ispartofVergi Dünyası Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasılat
dc.subjectHasılatın tespiti
dc.subjectHile
dc.subjectTMS
dc.subjectTFRS
dc.subjectRevenue
dc.subjectRevenue recognition
dc.subjectFraud
dc.subjectTAS
dc.titleHasılatın tespiti ve hasılat hilelerinde denetçinin rolüen_US
dc.title.alternativeRevenue recognition and auditors role in revenue recognition frauden_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridGülçin Yıldırım |0000-0002-3877-6774
dc.departmentİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue458en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYıldırım, Gülçin
dc.department-tempİSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record