Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZaim, Sabahattin
dc.contributor.editorEsen, Adem
dc.contributor.editorKoç, Turan
dc.contributor.editorÇakır, Mustafa Yavuz
dc.date.accessioned2018-01-16T07:50:26Z
dc.date.available2018-01-16T07:50:26Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationZaim, S. (2013). İslam ekonomisinin temelleri (1st ed., p. 270; A. Esen, T. Koç, & M. Y. Çakır, eds.). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
dc.identifier.isbn9786056203848
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/203
dc.descriptionİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayın No: 6
dc.description*Adem ESEN Prof. Dr. Adem Esen, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü *Turan KOÇ Prof. Dr. Turan Koç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi *Mustafa Yavuz ÇAKIR Dr. Mustafa Yavuz Çakır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlisi
dc.descriptionText in Turkish and English.
dc.description.abstractHocaların Hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim, eskiden Osmanlı Devleti topraklarında bulunan Makedonya’nın İştip Kasabasında, 1926 yılında dünyaya geldi. Ailesi ile birlikte 1934 yılında İstanbul’a yerleşti. Makedonya’da 5 yaşında başladığı eğitimine İstanbul Fatih’te yer alan Fethiye İlkokulu’nda devam etti. Ardından İstanbul Vefa Lisesi’ne devam eden Sabahattin Zaim, 1943 yılında bu okuldan üstün başarı ile mezun oldu. Ülkesine ve milletine daha iyi hizmet edebilme düşüncesi ile Mülkiye’ye (Siyasal Bilimler Fakültesi) devam etti. 1947 yılında bu fakülteden mezun olan Prof. Dr. Sabahattin Zaim, yurdumuzun çeşitli yerlerinde Kaymakam olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde asistan olarak akademik hayata adım attı. 1993 yılına kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptı.en_US
dc.description.tableofcontentsSeküler İktisat ile İslam İktisadının Mukayesesi 1 Seküler İktisat ile İslam İktisadının Farkları 19 Kaynaklar 44 Bediüzzaman Said Nursi’nin İktisat Risalesi Şerhi 45 Ticaretli Bir İhtiram’ın Unsurları 52 1. İktisad bir şükrü-i manevidir 52 2. İktisad, nimetteki Rahmeti İlahiyeye karşı hürmet ifade eder 52 3. İktisat bir sebebi-i berekettir 52 4. Gıda ihtiyacının karşılanmasında 53 5. Beşinci fazilet 54 6. İktisada riayet nimetteki lezzeti hissettiren bir sebeptir 56 7. İktisat ile Hıssetin Farkı 57 8. İsrafın Sonucu: Hırsın Tahriki 58 İslam Açısından İktisadi ve Sosyal Faaliyetlerle İlgili Normatif Kaideler 61 1. Üretimde Emek ve Teşebbüs Faktörleri ile İlgili Kaideler 64 2. İşverenlere Ait Kaideler 68 3. Üretimden Sağlanan Gelirle İlgili Kaideler 70 4. İslâm’ın Tüketim Harcamaları ile İlgili Normatif Kaideleri 72 5. Tasarrufla İlgili Kaideler 74 6. İkrazda Bulunmak (Kredi) ile İlgili Kaideler 75 7. Yatırım Yapmakla İlgili Kaideler 74 Sabahattin ZAİM 11 8. Sosyal Yardım 77 9. Karz-ı Hasen 82 10. Fakirin Zengin Üzerindeki Hakkı 83 Özet 84 Kaynaklar 85 Zekâtın İktisadi Önemi 87 1. Türkiye’nin zekât potansiyeli nedir? 90 1.1. Zekâtın İktisadî faydaları nelerdir? 91 2. Zekât Nisabının ve Fitre Miktarının Bugünkü Nakdî Değeri 91 2.1. Zekât Nisabının Hesaplanması: Doğrudan hesaplama metodu 91 2.2. Fitre Miktarı 96 Recent Interpretations of the Economic Aspects of Zakah 99 1. Introduction 100 2. Basis of Zakah and Zakah Liability 100 2.1. Productivity 101 2.2. Possession and full ownership 102 2.3. The nisab 102 3. Conditioins for Zakah 102 3.1. Reason and maturity 102 3.2. The state of being a Muslim 102 3.3. “Dimar” property 103 3.4. Property which lacks productivity 103 3.5. The property of minors and mentally handicapped 103 3.6. Condition of completion of one year 104 4. Rates of Zakah 104 5. The Expenditure of Zakah Income 108 6. Financial Aspects of Zakah 110 6.1. The difference between Zakah and tax 111 6.2. Negative tax and Zakah 112 7. Economic Characteristics of Zakah 113 İSLÂM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ 12 7.1. Income elasticity of Zakah 113 7.2. Stability and countercyclical use of Zakah 114 7.3. Zakah and inflation 115 7.4. The impact of Zakah upon consumption, saving and investment 117 7.5. Multiplier effect of Zakah 120 7.6. Welfare function of Zakah 120 Biographies 123 Industrial Relations System of Islam 125 1. General Principles 125 2. Economic and Social Aspect of Industrial Relations in Islam 131 3. Concept of Labor Force in Islamic Model 133 4. The Answer of the Third Question 142 5. Legal Aspects of Industrial Relations in Islamic Model 145 6. Political Aspect of Islamic Model of Industrial Relations 150 İslam Ekonomisi ve İslam Ülkeleri İşbirliği Sahasında Son 50 Yıldaki Gelişmeler 155 1. Hükümetler Arası Faaliyetler 170 2. Bölgesel Faaliyetler 174 3. D-8 175 Türkiye’nin Sosyal ve İktisadî Siyaseti (İşçi Meseleleri) 179 Ortadoğu Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği İmkânları I 195 Ortadoğu Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği İmkânları II 213 Türkiye ile İslâm Ülkelerinde Sanayileşme Çabaları ve Ticarette İşbirliği İmkânları 221 Report of the Experts Committee on the Promotion, 235 Sabahattin ZAİM 13 1. Promotion of Islamic Banks 237 2. Control and Supervision 238 A. Constitution (legal status) 238 B. Licencing 238 C. Capital 238 D. Reserves and Liquidity Ratios 239 E. Deposits 239 F. Advances and Investments 239 G. Membership of the Board of Directors 239 H. Inspection 239 İ. Acknowledgement 239 Banking System and Economic Development: The Case of Turkey 243 1. Introduction: The function of banking system in economic 243 2. Influence of Islamic Banking institutions on economic development 246 3. The effects of the Islamic banking on economic development of Turkey 248 The Important Points about the Islamic Banking Activities, 253 1. Recommendation of the Third Meeting of the Governors 253 2. Report of the committee of Governors of Central banks on the Promotion, 254 İslam Ekonomisin Gelişme Seyri 261
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectİslamen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectIslamen_US
dc.subjectEconomyen_US
dc.titleİslam ekonomisinin temellerien_US
dc.typebooken_US
dc.departmentİZÜen_US
dc.identifier.endpage270
dc.relation.publicationcategoryKitap - Ulusal Kitapen_US
dc.institutionauthorZaim, Sabahattin


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record