Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCansun, Şebnem
dc.contributor.authorArık, Engin
dc.date.accessioned2020-12-20T06:50:44Z
dc.date.available2020-12-20T06:50:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationCANSUN, Ş, ARIK, E. (2019). Representations of countries in the international media: The case of Turkey in the BBC. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 515-536. Retrieved from http://www.itobiad.com/issue/43055/511706.
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNek56VXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2052
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15869/itobiad.511706
dc.description.abstractÇerçeveleme analizi ve derlembilim yaklaşımı kullanan bu çalışma uluslararası medyada Türkiye’nin temsilini Aralık 2016 ve Haziran 2018 arasındaki BBC Haberlerine odaklanarak incelemiştir. Sonuçlar Türkiye’nin BBC Haberler’deki ülkeler arasında 17. sırada yer aldığını ve uluslararası olarak sıklıkla Suriye, ABD, Almanya, Rusya ve Hollanda ile ilintilendirilmiş olduğunu göstermektedir. Sıklıkla kullanılan kelimeler Türkiye, Türk, Erdogan, halk, Suriye, hükümet, Kürt, Suriyeli, devlet ve darbe olmuştur. Türkiye etkileyici bir lider (Erdogan) tarafından idare edilen, silahlı Kürt gruplarla gerilim yaşayan, Suriye iç savaşına karışmış, başarısız darbe teşebbüsünden muzdarip olurken Gülen Hareketi’ne saldıran ve bunun da toplumda ağır baskıya neden olduğu bir ülke olarak temsil edilmiştir. BBC'nin özellikle üç haber çerçevesi kullandığı bulunmuştur: çatışma (Erdoğan vs. Gulen, Türkiye vs. Suriye, Türkiye vs. silahlı Kürt gruplar), insan çıkarı (terör, savaş ve baskı yüzünden acı çekme) ve sorumluluk (kurtarıcı olarak Erdogan).en_US
dc.description.abstractUsing a framing analysis and a corpus approach, this study investigated the representation of Turkey in the international media by focusing on the BBC News between December 2016 and June 2018. The results showed that Turkey was ranked 17th among countries in the BBC News and was often associated with Syria, the USA, Germany, Russia, and the Netherlands internationally. The frequently used words were Turkey, Turkish, Erdogan, people, Syria, government, Kurdish, Syrian, state, and coup. Turkey was represented as a country ruled by an influential leader (Erdogan), experiencing tensions with the armed Kurdish groups, involved in the Syrian internal war, and suffering from a failed coup attempt in which Turkey attacked the Gulen movement, which caused severe oppression in society. It was found that the BBC used particularly three news frames: conflict (Erdogan vs. Gulen, Turkey vs. Syria, Turkey vs. armed Kurdish groups), human interest (sufferings because of terror, war, and oppression) and responsibility (Erdogan as a savior).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMustafa Yiğitoğlu
dc.relation.ispartofİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye siyasetien_US
dc.subjectUluslararası medyada Türkiye’nin (siyasi) temsilien_US
dc.subjectBBCen_US
dc.subjectDerlembilimen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectTurkish politicsen_US
dc.subjectTurkey’s (Political) representation in international mediaen_US
dc.subjectCorpus linguistics
dc.subjectTurkey
dc.titleUluslararası medyada ülkelerin temsilleri: BBC’de Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeRepresentations of countries in the international media: The case of Turkey in the BBCen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridŞebnem Cansum |0000-0003-0797-9699
dc.departmentİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage515en_US
dc.identifier.endpage536en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorCansun, Şebnem
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;Diğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record