Advanced Search
 

Recent Submissions

 • Towards understanding of social, ethical and moral dimensions of islamic banking and finance 

  Mannan, M. A. (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
  It is argued that the Islamic Banking and Finance without built-in-provisioning for social, ethical and moral ingredients of Islamic Finance are most likely to be submerged in the wave of market economy operating through ...
 • İslam entelektüel geleneğinde iktisadi boyutun teşekkülü: Şeybânî, Serahsî ve Kitâbu’l-Kesb (III) 

  Orman, Sabri (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
  Bu derginin bundan önceki iki sayısında yayınlanan makalelerimizin ilkinde Kitâbu’l-Kesb metninin bazı problematik yönlerini tartışmış ve yanı sıra onun içeriğiyle ilgili genel bir değerlendirmede bulunmuştuk. Anılan ...
 • Finansal istikrar ve para vakıfları etkisi: Rumeli para vakıfları örnekleri 

  Bulut, Mehmet; Korkut, Cem (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
  Vakıflar, İslam toplumlarında yardımlaşmanın ve toplumsal dayanışmanın yanında sosyal ve ekonomik hayatın önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıfların en önemli özelliği bu yardımlaşma ve dayanışmayı kurumsal ...
 • Interest and social justice: the impact of real interest rate on income inequality 

  Maraşlı, Ozan (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
  Interest, as its prohibited by Allah(swt), has a remarkable impact on social justice. In this paper, the effect of interest on social justice is analyzed in the context of real interest rate and income inequality. Income ...
 • Türkiye'de katılım bankacılığı fikrinin doğuşu ve kavramsal önemi 

  Hazıroğlu, Temel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
  Bu çalışmada Katılım Bankacılığının bugüne kadar geçirdiği tarihsel sürece değinilerek “Katılım Bankası” kavramının bu süreçteki yeri, mevzuata girişi ve işlevsel konumu üzerinde durulmuştur. Katılım Bankası kavramsall ...
 • أثر الزكاة على الاستهلاك 

  Hawamed, Suhel Ahmad Fadel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016)
  غالبا ما ينظر إلى الزكاة أنها شعيرة تعبدية لا يزيد دورها عن تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الإسلامي، بينما يتولى هذا البحث إبراز الوظائف الحقيقية للزكاة، حيث يبين أن للزكاة آثار ايجابية على التنمية الاقتصادية، ...