Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorLermi, Uğur
dc.contributor.authorAfat, Nüket
dc.date.accessioned2021-01-18T11:37:49Z
dc.date.available2021-01-18T11:37:49Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationLermi, U., Afat, N. (2020). Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Ebeveyn Davranışları Açısından İncelenmesi. İZÜ Eğitim Dergisi, 2(3), 122-136.en_US
dc.identifier.issn2667-7938
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/2158
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46423/izujed.749654
dc.description* Sorumlu yazar: E-mail adresi: nuketafat@hotmail.com * Nüket Afat. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye. * Uğur Lermi. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye. ugurlermi@gmail.com. * *Bu çalışma, Uğur Lermi’nin, Dr. Nüket Afat danışmanlığında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptığı lisansüstü tezin bir bölümünden üretilmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı ortaokul öğrencilerindeki bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, ebeveynlerinin çocuklarına bilgisayar oyunu oynarken süre sınırı koyma ve ebeveynlerin kendilerinin de bilgisayar oyunu oynama durumu değişkenlerine göre çocukların bilgisayar bağımlılığı düzeyinin farklılaşması incelenmiştir. Araştırma yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile tasarlanmıştır. İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi resmi ve özel ortaokul öğrencilerinden 635 ortaokul öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçta öğrencilerin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri düşük bulunmakla birlikte çocuklarına süre sınırı koymayan ve kendi de bilgisayar oyunu oynayan ebeveynlerin çocuklarının daha yüksek düzeyde bilgisayar oyunu bağımlılığı riski taşıdığı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to investigate the addiction level of computer game in secondary school students. For this basic purpose the differentiation status of the computer addiction level of children was examined according to the students gender, set time limit by their families and the parents tendency themselves playing computer games. Descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used as the research method. 635 middle school students from Eyüpsultan district of Istanbul were included in the study. As a result, students' computer addiction levels were found low. However, the level of computer addiction of the children whose parent do not set a time limit for their children and play computer games themselves was found higher.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesien_US
dc.relation.ispartofİZÜ Eğitim Dergisi / IZU Journal of Educationen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.46423/izujed.749654
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar oyunuen_US
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectBilgisayar oyun bağımlılığıen_US
dc.subjectEbeveynen_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectComputer gameen_US
dc.subjectAddictionen_US
dc.subjectComputer game addictionen_US
dc.subjectParenten_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.titleOrtaokul öğrencilerinde bilgisayar oyunu bağımlılığının ebeveyn davranışları açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of secondary students' computer game addiction with respect about parentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridUğur Lermi |0000-0002-9074-1851en_US
dc.authoridNüket Afat |0000-0002-4247-025Xen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage122en_US
dc.identifier.endpage136en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorAfat, Nüket


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record